Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De helft van het Groninger Panel is bekend met de Dialoogtafel Groningen. Het Groninger Panel vindt de afhandeling van woningschade, het vergroten van veiligheid en het op peil houden van de leefbaarheid de drie belangrijkste onderwerpen waar de Dialoogtafel zich op moet richten.

Visie op de Dialoogtafel Groningen // Dialoogtafel Groningen

11 maart 2015

Aanleiding

De Dialoogtafel Groningen wil zicht krijgen op het beeld dat de inwoners van de provincie Groningen hebben over de Tafel. Daartoe heeft het Sociaal Planbureau Groningen, onderdeel van CMO STAMM, een korte vragenlijst uitgezet onder het Groninger Panel. Aan de hand van deze nulmeting wordt inzicht verkregen in hoeverre Groningers bekend zijn met de Tafel en haar doelstellingen. Tevens biedt het onderzoek zicht op de verwachtingen en de beoordeling die de bewoners hebben van de Tafel.

Aanpak

In november 2014 is aan het Groninger Panel de vragenlijst ‘Trots op Groningen: beeldvorming en identiteit’ voorgelegd. In deze vragenlijst is tevens een blok vragen opgenomen over de Dialoogtafel. Deze vragen hebben betrekking op: bekendheid, belangrijkste onderwerpen en beoordeling. In totaal hebben 1.413 panelleden de vragen over de Dialoogtafel beantwoord, een respons van 64%.

Resultaat

De helft van het Groninger Panel is bekend met de Dialoogtafel Groningen. Het Groninger Panel vindt de afhandeling van woningschade, het vergroten van veiligheid en het op peil houden van de leefbaarheid de drie belangrijkste onderwerpen waar de Dialoogtafel zich op moet richten.
De Dialoogtafel is onder andere opgericht om het vertrouwen dat de inwoners van Noordoost Groningen hebben in de Rijksoverheid en de NAM te herstellen. In hoeverre draagt de Dialoogtafel inmiddels bij aan het herstel van vertrouwen? De meeste respondenten kunnen hier (nog) geen oordeel over vellen. Verder geeft een kwart aan dat ze niet vinden dat de Tafel het vertrouwen herstelt, terwijl een op de vijf panelleden dit juist wel vindt.

Het rapport is beschikbaar.

Zie ook de site van Sociaal Planbureau Groningen

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X