Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Vrijwilligers vinden en binden.

Vrijwilligers&Co: vrijwilligersbeleid ontwikkelen met een online (leer)programma

2 juli 2019

Aanleiding

De provincie Groningen wil het vrijwilligerswerk bij (sport)verenigingen versterken. Als er niet genoeg bekwame vrijwilligers zijn, komt het voortbestaan van het verenigingsleven in gevaar, en daarmee ook de leefbaarheid.

In 2018 heeft de provincie Groningen een aantal partijen, waaronder Huis voor de Sport Groningen (HvdSG) en CMO STAMM, gevraagd om een plan van aanpak in te dienen waarin zij uitwerken hoe vrijwilligerswerk in de sport het best gestimuleerd kan worden. De provincie koos het gezamenlijke plan van HvdSG en CMO STAMM uit om uit te voeren.

Uitdaging

Vrijwilligers zijn voor (sport-)verenigingen onontbeerlijk. Zij zijn vaak de draaiende motor van de verenigingen. Doordat zij er zijn, is het voor inwoners van de provincie Groningen mogelijk om mee te doen met verenigingsactiviteiten. Meedoen met dit soort activiteiten is belangrijk voor de sociale cohesie en het biedt mensen de mogelijkheid om met anderen in contact te zijn. Het vinden en vooral behouden van vrijwilligers is niet altijd makkelijk. CMO STAMM en HvdSG willen (sport)verenigingen ondersteunen bij het ontwikkelen en borgen van een duurzame aanpak voor het werven en behouden van vrijwilligers. In zo’n aanpak is er niet alleen aandacht voor het binnenhalen van vrijwilligers, maar ook voor het begeleiden, bedanken en afscheid nemen van vrijwilligers. Dit alles lukt alleen als er een goed vrijwilligersbeleid is en verenigingen goed worden bestuurd. Die punten moeten volgens CMO STAMM en HvdSG meer aandacht krijgen.

Aanpak

Er was al behoorlijk wat informatie beschikbaar over verenigingen en vrijwilligers, zowel online als in publicaties. Die informatie hebben we toegankelijk gemaakt. HvdSG en CMO STAMM hebben een online programma ontwikkeld, onder de titel ‘Vrijwilligers&Co’. Dit programma biedt informatie, goede voorbeelden (filmpjes) en opdrachten over verschillende aspecten van het werken met vrijwilligers. Belangrijke onderdelen van het programma zijn: Binnenhalen, Behouden, Begeleiden, Bedanken en Bestuurskracht. De online omgeving is sinds 1 maart 2019 beschikbaar. Het programma is in eerste instantie ontwikkeld voor sportverenigingen, maar sinds de 2e helft van 2019 kunnen ook andere vrijwilligersorganisaties er gebruik van maken.

Verenigingen die het programma doorlopen en de opdrachten uitvoeren, stellen stap voor stap hun vrijwilligersbeleid op. Als ze alle modules hebben afgerond, hebben ze duidelijk geformuleerd hoe zij met vrijwilligers willen omgaan en wat ze doen om aantrekkelijk te zijn voor bestaande en nieuwe vrijwilligers.

Deelnemende verenigingen benoemen een ‘Co’. Dit is een vrijwilligerscommissie of een vrijwilligerscoördinator, die binnen de vereniging de uitvoering van ‘Vrijwilligers&Co’ trekt. De Co krijgt (voornamelijk e-)coaching van HvdSG en CMO STAMM.

Resultaat

In 2019 hebben 22 sportverenigingen en 2 andere vrijwilligersorganisaties gebruik gemaakt van Vrijwilligers&Co. Uit de evaluatie onder deze organisaties blijkt dat de inhoud en de vormgeving van de online omgeving over het algemeen goed aansluiten bij de behoeften. Ook de reacties op de e-coaching zijn positief.

In 2020 gaan HvdSG en CMO STAMM Vrijwilligers&Co op onderdelen verbeteren. Ook willen we in 2020 intensievere coaching aanbieden. Sportverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties die vrijwilligersbeleid willen ontwikkelen of herijken, kunnen zich bij HvdSG of CMO STAMM aanmelden voor deelname aan Vrijwilligers&Co.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X