Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Vroegsignalering leidt tot aanpakken en voorkómen van schulden

14 april 2020

Aanleiding

Nederland telt zo’n 1,4 miljoen huishoudens met risicovolle of problematische schulden. Dergelijke schulden brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee en veroorzaken veel persoonlijk leed. De Nederlandse Schuldhulproute moet bijdragen aan het voorkomen van problematische schulden. De route is een landelijke infrastructuur waarin bedrijfsleven, overheid en schuldhulporganisaties samenwerken om mensen schuldenzorgvrij te maken door hen grip te laten krijgen op hun financiële en persoonlijke situatie.

Uitdaging

Mensen die schulden hebben, doen vaak niet optimaal mee in de samenleving. Ze hebben geen perspectief en maken zich zorgen over hun eigen toekomst en die van hun eventuele kinderen. Het hebben van schulden heeft niet alleen financiële gevolgen. Vaak ervaren mensen ook (psychische) gezondheidsklachten en er is een kans dat ze sociaal gezien in een isolement terecht komen.

Aanpak

De Schuldhulproute is een publiek-private samenwerking tussen SchuldenlabNL, Geldfit.nl, fiKks, Moedige Dialoog en de Nederlandse Vereniging van Banken. Vanuit Sociaal Werk Nederland is drie jaar geleden met de Rabobank en ‘Moedige Mensen’ de basis gelegd voor de concrete samenwerking tussen publieke en private partijen rond vroegsignaleren, aanpakken en voorkomen van armoede en schulden.

Resultaten

Landelijke aandacht voor de Schuldhulproute was er toen Koningin Máxima op woensdag 30 oktober 2019 aanwezig was bij de lancering van de Nederlandse Schuldhulproute in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch.

De gemeente Hoogeveen is sinds oktober ook aangesloten bij het initiatief en pakt dit op vanuit het Platform Financiële Redzaamheid. In de gemeente Groningen worden momenteel (voorjaar 2020) de onderhandelingen gevoerd om ook aan te sluiten. Woningbouwcorporatie Lefier, Humanitas en het Waterbedrijf Groningen hebben toegezegd om mee te doen.

De Nederlandse Schuldhulproute is de opschaling van een succesvolle pilot uit 2019, waarin vier banken (ABN Amro, ING, Rabobank en Volksbank) samenwerkten met partners uit het schuldendomein in vijf gemeenten. De resultaten van de pilot waren veelbelovend. Zo hebben we bewezen dat we (beginnende) schulden in een vroeg stadium kunnen signaleren. Dat we mensen kunnen bereiken én activeren. En dat we passende hulp kunnen aanreiken.

Meer impact bereiken we door deelname van nog meer gemeenten en bedrijven die te maken hebben met betalingsachterstanden, zoals (zorg)verzekeraars, banken, telecombedrijven, woningcorporaties en energiebedrijven. Zo verminderen we de versnippering van de schuldhulp. En krijgen we meer inzicht in de impact van wat wel en niet werkt bij het terugdringen van de schuldenproblematiek in Nederland. Minstens zo belangrijk is dat onze klanten hebben aangegeven dat ze waarderen dat we dit doen.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X