Werkconferentie Samen Verder in het sociaal domein // Gemeente Emmen

7 mei 2015

Aanleiding

Het sociale domein is in beweging, ook in Emmen. Nieuwe ontwikkelingen zijn gaande op het terrein van participatie, jeugdhulp, Wmo en informele zorg in wijken en dorpen. De gemeente Emmen wil graag met partners in het veld in gesprek om te komen tot een werkagenda voor de komende twee jaar in Emmen. De gemeente heeft CMO STAMM gevraagd de werkconferentie inhoudelijk en organisatorisch voor te bereiden en als dagvoorzitter op te treden.

Uitdaging

Op 29 april 2015 vond de werkconferentie “Samen verder in het sociale domein’’ plaats in het woonwijkcentrum Holdert te Emmen. De uitdaging: samen de aanzet tot een agenda van de vernieuwing in het sociale domein voor de komende twee jaren op te stellen.

Op de conferentie kwamen vragen aan de orde als: Wat willen we bereiken? Hoe gaan we samen verder? Wat hebben we van elkaar nodig?

Resultaat

Het programma van de werkconferentie is in nauwe samenwerking met meer dan 30 partijen in Emmen tot stand gekomen. Daardoor was er veel betrokkenheid en draagvlak op de dag zelf. Naast interessante (flits)presentaties is door meer dan 230 deelnemers hard gewerkt in een 13-tal workshops. Het resultaat is geprioriteerde input voor de werkagenda in Emmen. Gemeente en partijen werken deze nu gezamenlijk verder uit.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.

X