Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Woon- en Leefbaarheidsmonitor De Marne

31 maart 2015

Aanleiding

De gemeente De Marne wil structureel de ontwikkelingen op het gebied van wonen en leefbaarheid monitoren. Daarvoor is gezocht naar een manier van monitoren die niet alleen een integrale rol kan spelen in het vormen, volgen en evalueren van beleid, maar die ook gebruikt en gedragen wordt door de inwoners van de gemeente.

Aanpak

In 2013 is de nulmeting van de Woon- en Leefbaarheidsmonitor De Marne opgesteld. Daarvoor zijn zowel voor de gemeente totaal als voor de 21 dorpen zogenaamde ‘dorpsfoto’s’ opgesteld. Deze dorpsfoto’s bestaan uit bevolkingsgegevens (wie woont er, hoe woont men er) en gegevens die betrekking hebben op de sociale infrastructuur in de gemeente (een overzicht van voorzieningen).

CMO STAMM, onder naam van het Sociaal Planbureau Groningen, voert de monitor uit en herhaald voor de periode 2014 en 2015 de gegevensverzameling. Daarmee zien we niet alleen de huidige stand van zaken, maar ook ontwikkelingen in de tijd.

Resultaat

Via de website “Dorpen in De Marne in beeld: dorpsfoto’s” is de monitor vrij toegankelijk en beschikbaar. Hier vind je informatie over de mensen die er wonen, wat hen kenmerkt en hoe ze wonen. Maar ook hoe het staat met leefbaarheid, voorzieningen en wat er gebeurt aan activiteiten.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X