Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Om te kijken hoe de regio zich ontwikkeld en of de doelstellingen van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta worden gehaald is een monitor ontwikkeld.

Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta burgerpeiling // Gemeente Eemsdelta

2 april 2015

Aanleiding

Beter leven met minder mensen. Dat is het uitgangspunt van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta. Om te kijken hoe de regio zich ontwikkeld en of de doelstellingen van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta worden gehaald is een monitor ontwikkeld. Hierin worden allerhande gegevens verzameld en om de 2 jaar worden de meningen van de inwoners gepeild. In 2013 is de eerste raadpleging uitgevoerd, in het voorjaar van 2015 zal de tweede raadpleging plaatsvinden. Het Sociaal Planbureau Groningen voert in 2015 de burgerpeiling uit.

Aanpak

In het voorjaar van 2015 wordt een vragenlijst uitgezet onder een representatieve steekproef van de inwoners van de Eemsdelta. Daarin wordt ingegaan op de tevredenheid van de inwoners over het wonen en leven in de Eemsdelta. Ook worden de verhuisgeneigdheid en de woonwensen, de tevredenheid over woonomgeving en voorzieningen en de sociale samenhang inzichtelijk gemaakt. Sinds 2013 beheert het Sociaal Planbureau Groningen het Groninger Panel. Het Groninger Panel bestaat momenteel uit 2.700 leden en uitspraken zijn representatief voor de provincie Groningen. De vragenlijst over leefbaarheid wordt ook aan de leden van het panel voorgelegd.

Resultaat

Doel is het peilen van de meningen van de inwoners over het wonen en leven in de Eemsdelta.

Zie ook de website Eemsdelta Leeft

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X