Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De zorgmonitor voedt het beleidsdebat en vergroot de sturingsmogelijkheden van de Provincie Groningen, de gemeenten, zorgpartners en andere belanghebbende partijen.

Zorgmonitor Groningen // Provincie Groningen

11 maart 2015

Aanleiding

De continuïteit, bereikbaarheid en kwaliteit van zorg staan onder druk. Er is een grote toename van de zorgvraag en de gezondheid van inwoners van de provincie Groningen is verminderd. Daarnaast heeft de provincie Groningen te maken met een dalende bevolking, ontgroening en vergrijzing.

Uitdaging

De Provincie en de zorgpartners moeten de kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheidszorg zo goed mogelijk organiseren. Hiervoor is het van belang om de ontwikkelingen, knelpunten en trends in het Groningse zorglandschap scherp in beeld te brengen en te houden. Om deze redenen heeft de Provincie de Zorgmonitor Groningen door Sociaal Planbureau Groningen, onderdeel van CMO STAMM en de GGD Groningen laten ontwikkelen.

Aanpak

De zorgmonitor is een instrument om, in samenspraak met alle zorgpartners, knelpunten en vragen te kunnen signaleren en agenderen. De zorgmonitor voedt hiermee het beleidsdebat en vergroot de sturingsmogelijkheden van de Provincie Groningen, de gemeenten, zorgpartners en andere belanghebbende partijen. Het uiteindelijke doel van de Zorgmonitor Groningen is een kennisrijke beleidsontwikkeling.

Resultaten

De zorgmonitor  geeft inzicht in zorgvraagstukken, zorgontwikkelingen en trends in het Groningse zorglandschap.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X