Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

CMO STAMM begeleidde het proces van start tot business case

Zwembad de Zwaoi // Gemeente Borger-Odoorn

4 maart 2015

Aanleiding

De gemeente Borger-Odoorn heroverweegt een aantal publieke voorzieningen in het kader van economisch tij en beperkte gemeentefinanciën. Het zwembad in Valthermond was één van de voorzieningen waar een flinke besparing op moet worden bereikt. Sluiting leek vooralsnog de manier om die besparing op korte termijn te kunnen bereiken.
Daarop besloten de bewoners van Valthermond een alternatief te bedenken: het zwembad omzetten in een dorpsbedrijf, een echte OmmeZwaoi. Het zwembad – zo stelt het dorp – vervult een belangrijke sportieve en sociale rol in het dorp.

Uitdaging

Zwembad De Zwaoi in Valthermond wil als zelfstandig ondernemend initiatief voortbestaan en daarmee:
• Het zwembad behouden voor het dorp
• CO2-neutraal werken
• Gezond bewegen stimuleren
• Een centrale ontmoetingsplek in het dorp zijn voor alle bewonersgroepen
• Mensen met een achterstand tot de arbeidsmark en/of een beperking een goede werkplek bieden
• Een kans bieden om te leren en te werken aan nieuw ondernemerschap.

CMO STAMM begeleidde het proces van start tot business case

Aanpak

  • CMO STAMM ondersteunt en faciliteert het burgerinitiatief in Valthermond, zet in op burgerkracht vanuit de gemeenschap en op verbindingen (ook met de gemeente) en reikt waar nodig werkwijzen aan, altijd met het uitgangspunt dat het burgerinitiatief regievoerder is en blijft.
  • CMO STAMM assisteert bij het initiatief rond het zwembad met haar wijkeconomie-expertise en haar zicht op de exploitatie van publieke voorzieningen. Enkele opties worden nader uitgewerkt en naast elkaar gezet.
  • CMO STAMM fungeert als procesbegeleider. Dit houdt ook in dat CMO STAMM met het burgerinitiatief en de gemeente waar nodig naar alternatieven kijkt. Bijvoorbeeld het beheer blijft bij de gemeente maar in samenwerking met dorpse inzet wordt de beoogde gemeentelijke bezuiniging wel gehaald.

Resultaat

Formeel besluit overdracht zwembad
Dorpsbedrijf redt zwembad
Website zwembad de Zwaoi

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X