Optie 2

15 november 2019

In de provincies Groningen en Drenthe zijn veel verschillende organisaties en initiatieven actief. Zij zijn vaak heel goed in staat oplossingen te bedenken op vraagstukken, maar zelden delen ze deze met elkaar. Tijdens het Kenniscafé Burgerkracht Groningen en Drenthe kwamen initiatiefnemers en professionals samen om van elkaar en met elkaar te leren wat er nodig is om als initiatief of organisatie langdurig gezond te blijven. Twee initiatieven vertelden hoe zij het op de langere termijn volhouden om hun doelen na te streven. Ze bespraken de drempels en uitdagingen en welke oplossingen ze hebben ontwikkeld. 

Kenniscafé; kennis van inwoners zelf

Tijdens het kenniscafé op 17 oktober! vertelden Dorpscoöperatie Gasselternijveen en het initiatief Colourful het Hogeland over hun initiatieven. Deelnemers konden de initiatiefnemers vragen stellen en tips geven. Vervolgens ging de deelnemers met elkaar in gesprek en wisselden tips en goede ideeën uit om hun initiatieven en organisaties sterker te maken voor de toekomst.  CMO STAMM organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met de Ideeënbank Groningen en Burgerkracht in Drenthe.

De startupfase is voorbij en dan?

Het is een herkenbare vraag voor succesvolle bewonersinitiatieven, maar ook voor organisaties die al decennia lang succesvol draaien. De periode van ongekend enthousiasme, dromen en ambities en van startsubsidies is voorbij, en dan? Vraagstukken rond de doelstelling, rond duurzame financiering, het vasthouden van vrijwilligers, verantwoordelijkheden van de trekkers en verhoudingen met de omgeving gaan sterker een rol spelen. En dan is het leerzaam om te horen hoe anderen dat doen.

Tips van dorpscoöperatie De Brug, Gasselternijveen

In Gasselternijveen bruist het van de burgerinitiatieven. Het dorp heeft zich, met succes, ingezet voor behoud van de supermarkt. Er is een dorpsenquête uitgevoerd die wensen en eigen inzet voor de toekomst in beeld bracht. De kracht van inwoners bleek een doorslaggevende factor voor het realiseren van succesvolle initiatieven. Twee tips van dorpscoöperatie De Brug:

  • Het is zinvol om te kijken welke kosten je bespaart met je activiteiten die anders door de gemeente werden betaald. Op die manier kun je aantonen wat je initiatief eigenlijk oplevert en kun je mogelijk budget van de gemeente overnemen. Vaak kunnen bewoners heel efficiënt werken, waardoor er budget over blijft om lokaal andere dingen te verbeteren.
  • Een andere financieringsmethode die heel succesvol kan zijn is crowdfunding. In Gasselternijveen lukte het om het dorp duizenden euro’s bij elkaar te laten brengen voor een dorpswinkel. En nu de winkel er is, voelen veel meer inwoners zich verantwoordelijk voor haar voortbestaan.

Tips van Colourful het Hogeland

Stichting Colourful Het Hogeland brengt mensen met buitenlandse ‘roots’ in contact met mensen, verenigingen en bedrijven die bij elkaars interesses passen. Om begrip te krijgen en van elkaar te leren. Vanuit trots, talent en cultuur willen ze dat iedereen zich thuis voelt. Het Hogeland organiseert het hele jaar activiteiten, zoals met elkaar muziek maken, samen koken, knutselen en sporten. Door mee te doen aan deze activiteiten, maak je snel contact met anderen. Zo voel je je al snel thuis.

Colourful Het Hogeland sluit heel bewust aan bij bestaande initiatieven en projecten, om drie redenen:

  • Het zorgt ervoor dat ze zelden als concurrent worden gezien
  • Zo  hebben ze relatief weinig werk van grote activiteiten waar veel bezoekers op af komen.
  • Bovendien versterken ze zo bestaande activiteiten en ontwikkelen ze zelf een enorm netwerk, wat weer goed aansluit op hun eigen doelstellingen.

Ideeën delen en samen oplossingen bedenken

Andere tips die deelnemers met elkaar deelden waren:

  • Doe goed onderzoek om de vraag van je mede-inwoners op te halen. Daarmee toon je draagvlak aan en betrek je mensen bij het initiatief, maar zorg je ook dat je de juiste dingen ontwikkelt.
  • Samen eten werkt altijd! Het is redelijk laagdrempelig en verbindt mensen direct. Als je het leuk hebt met elkaar, sluiten er vanzelf andere mensen aan.
  • Laat bij grotere projecten altijd een degelijk haalbaarheidsonderzoek doen, zodat je partners en investeerders kan overtuigen.
  • Begin gewoon ergens met een klein onderdeel. Dan kun je de ideeën testen en kun je het langzaam uitbouwen en verbreden.

Toepassen van onderzoek in initiatieven

Eén van de agendapunten het toepassen van onderzoek in initiatieven. De mini-infographic ‘Meten = weten’ geeft weer hoe onderzoek kan helpen bij het realiseren van initiatieven en projecten.

De mini-infographic 'Meten = weten' geeft weer hoe onderzoek kan helpen bij het realiseren van initiatieven en projecten.

We’re gonna do it anyway

De avond werd afgesloten met de wel heel bijzondere tip om regelmatig naar het nummer Something Inside so Strong te luisteren van Labi Siffre. Vooral de zin “Just look him in his eyes and say: we’re gonna do it anyway” maakte dat de deelnemers vol nieuwe energie de deur uitgingen.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X