Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Ons verhaal.

Onze missie

Samen werken aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet. Om te beginnen in Groningen en Drenthe. Dat is wat ons drijft.

Kenniscentrum met publieke taak

Wij zijn een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We werken voor gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio. We signaleren en monitoren trends en ontwikkelingen in Groningen en Drenthe. We weten daardoor wat er leeft, waar het schuurt en wat werkt. We maken thema’s bespreekbaar, verbinden en ontwikkelen samen met onze partners innovatieve oplossingen voor beleid en praktijk. Deze inzichten en innovaties delen wij actief met iedereen. Onze monitoring-taak vervullen we vanuit twee te onderscheiden onderdelen: Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. De provincies Groningen en Drenthe subsidiëren ons voor onze publieke taken. Naast deze publieke taken werken we ook in opdracht voor diverse opdrachtgevers.

Perspectief van mensen centraal

Centraal staat het perspectief van mensen zelf. Hoe staat het met de mensen in Groningen en Drenthe, wat beweegt hen in al hun verscheidenheid, wat willen zij en hoe vertaalt zich dat in effectief beleid? Beleid dat gericht is op een vitale gemeenschap en een veerkrachtige samenleving.

Samen in de regio

We kennen de regio door en door. Dat maakt dat we snel de juiste mensen en netwerken aan elkaar kunnen verbinden. Met elkaar zijn we beter in staat om oplossingen te vinden voor de complexe leefbaarheidsvraagstukken in onze regio. We creëren daarvoor regionale netwerken en platforms waar een nieuw samenspel ontstaat tussen inwoners, overheden en (maatschappelijke) ondernemers. Samen met koplopers ontwikkelen we oplossingen die de samenleving vitaler maken. We zijn aanjager, verbinder, versneller en vernieuwer. We zijn gepassioneerd en dichtbij.

Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe

Het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe volgen trends en ontwikkelingen binnen het sociale domein. De bureau’s ondersteunen lokale beleidsontwikkelingen in de Groninger en Drentse gemeenten en de provincies Drenthe en Groningen.

Samenwerking kennisinstellingen

We werken intensief samen met landelijke en provinciale kennisinstellingen als het SCP, Platform 31, CBS, NJI, Sociaal werk Nederland, RUG, Hanzehogeschool Groningen, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, KKNN. Zo zorgen we voor een goede verbinding van landelijke kennis en regionale toepassingen.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X