Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het hoogste gebruik van sociaal-domeinvoorzieningen wordt aangetroffen in krimpende plattelandsgemeenten.

Overall rapportage sociaal domein 2015

9 juni 2016

Het Sociaal Cultureel Planbureau bracht in mei 2016 een Overall rapportage sociaal domein uit. Dit is de eerste rapportage die gaat over de transitie van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

Een aantal punten die ons opvielen uit de rapportage:

  • In 2015 maakten circa 1 op de 8 burgers (2.1 miljoen personen) gebruik van een individuele voorziening in het sociaal domein. Per gebruiker kost dit gemiddeld circa € 8.500,-. De gemeenten geven hier in totaal circa €17,9 miljard euro aan uit.
  • De stapeling van voorzieningengebruik tussen de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet is beperkt: 12 % van de huishoudens die een individuele voorziening gebruiken, gebruikt een voorziening in meer dan één sector.
  • Bijna tweederde van de gebruikers van Wmo-ondersteuning (63%) is 65 jaar of ouder. Met de verwachting dat het aantal 65-plussers groter wordt, zal dit alleen maar stijgen.
  • Het hoogste gebruik van sociaal-domeinvoorzieningen wordt aangetroffen in krimpende plattelandsgemeenten. Hieraan dragen vooral de Jeugdwetvoorzieningen en de maatschappelijke ondersteuning bij.
  • Vooral Noordoost-Nederland en Zuid-Limburg kennen een hoog niveau van voorzieningengebruik. Dat blijft ook zo als rekening is gehouden met de kwetsbare kenmerken van de bevolking in deze regio`s, die de kans op het gebruik van de betrokken voorzieningen verhogen.
  • Bijna tweederde van de mensen met een Wmo-voorziening heeft geringe ‘geletterdheidsvaardigheden’(omgaan met een computer en invullen van formulieren). Dit heeft direct gevolgen voor de communicatie naar deze groep mensen.
  • Van de mensen die nu geen hulpvraag hebben, kan één op de tien bij problemen geen beroep doen op hun sociale netwerk. Deze groep kan worden beschouwd als een groep die in de toekomst mogelijk een beroep op voorzieningen zal doen.

Meer informatie over informele zorg

De volledige rapportage en samenvatting

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau. Samenvatting Overall rapportage sociaal domein 2015.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X