Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het is heel belangrijk dat de gemeenten op een goede manier omgaan met actieve inwoners die steeds vaker initiatieven nemen.

Overheidsparticipatie hoog op de agenda in Groningen en Drenthe

26 april 2016

Actieve bewoners nemen steeds vaker het voortouw en regelen het zelf. Dat vergt nieuwe vormen van samenwerking en een andere rol en taak van overheden: overheidsparticipatie. Groningse en Drentse gemeenten en provincies hebben overheidsparticipatie inmiddels stevig op de agenda staan. Dat bleek tijdens de inspiratiebijeenkomst die CMO STAMM op 8 april jl. in het kader van haar programma Burgerkracht en Overheidsparticipatie organiseerde.   

Inspirerende lezing

Bert Mulder, lector Haagse Hogeschool en auteur van het boek “Help onze gemeente verdwijnt” verzorgde de aftrap met een inspirerende lezing waarbij hij inging op de nieuwe rol van de overheid en de mogelijkheden van de digitale samenleving.

Mulder schetste het scenario van een enorme krimpende overheid en sector onderwijs en vroeg zich af wie er straks de nieuwe oplossingen ontwerpt die er nodig zijn in het sociale domein. Hij ziet daarin een grote rol voor innoverende bewoners. Waarmee overheidsparticipatie ontzettend urgent en noodzakelijk wordt. En niet langer een keuze.

Presentatie nieuwe publicatie ‘Overheidsparticipatie: route naar een nieuw DNA’

Na deze inspirerende lezing ging dagvoorzitter Eric van Oosterhout (burgemeester Aa en Hunze) met de genodigden in gesprek over de gemeente van de toekomst. Aansluitend heeft Yvonne Turenhout (directeur-bestuurder CMO STAMM) de publicatie overheidsparticipatie inclusief een routeplanner voor overheden feestelijk gepresenteerd aan gedeputeerden Eikenaar en Jumelet van de provincies Groningen en Drenthe en aan twee burgemeesters Rika Pot (Appingedam) en Rikus Jager (Westerveld) uit beide provincies, die namens de VGG en de VDG de publicatie in ontvangst namen. Deze publicatie biedt inspiratie en informatie over wat overheidsparticipatie behelst, hoe je als overheid positie kunt kiezen en welke routes er zijn om als gehele organisatie die gewenste participerende overheid te worden.

Klik hier voor de publicatie Overheidsparticipatie: route naar een nieuw DNA

Overheidsparticipatie stevig op de agenda

De bestuurders uit Groningen en Drenthe gaven aan dat zij ieder op eigen wijze en vanuit hun eigen verantwoordelijkheid binnen het openbaar bestuur werken aan overheidsparticipatie. Van alle kanten is onderschreven hoe belangrijk het is dat de gemeenten op een goede manier omgaan met actieve inwoners die steeds vaker initiatieven nemen in het publieke domein, er aansluiting bij zoeken en ondersteuning bieden. Faciliteren, organiseren, financieren, regelgeving die ruimte biedt – rond veel burgerinitiatieven is de overheid een onmisbare partner. Overheidsparticipatie impliceert een gelijkwaardige samenwerking en vereist flexibiliteit en maatwerk. Een mooie opgave met nieuwe kansen  voor de toekomst.

Overheid blijft vangnet voor hen die dat nodig hebben

Enige nuancering rondom deze mooie opgave is overigens ook op zijn plaats, vonden de bestuurders. Overheidsparticipatie past heel goed in een tijd van een terugtredende overheid, waarbij burgers meer verantwoordelijkheid moeten, willen en kunnen nemen. Daarnaast – en daar zitten veelal ook de dilemma’s voor bestuurders – is de overheid ook het vangnet voor hen die dat nodig hebben. Een overheid die betrokken blijft en nooit mensen laat vallen. Die uitgaat van het versterken van eigen verantwoordelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid. En daar waar dat eindigt, verantwoordelijk is en blijft voor kwetsbare groepen.

Samen verder op zoek

Met alle nuanceringen die er te maken zijn is er worden er veel mogelijkheden gezien in de ontwikkeling van de participatiesamenleving en het nieuwe samenspel tussen burgers en overheden. Grote vraag is hoe. Dat is nog steeds een beetje een zoektocht. Wie werk maakt van overheidsparticipatie doet dat stap voor stap. Het belang zit in de beweging. Wie blijft bewegen, creëert haar eigen kansen en momentum. Veel Groningse en Drentse gemeenten zijn al volop in beweging. Individueel, maar ook samen. Zo werken de Vereniging Groningen Gemeenten, Vereniging Groninger Dorpen en CMO STAMM al intensief samen in een traject rondom Burgernabijheid in de provincie Groningen.

Bijeenkomsten met thema Overheidsparticipatie

De lezing Overheidsparticipatie past in een serie bijeenkomsten die worden georganiseerd rond dit thema. In maart 2016 is de eerste leergang Overheidsparticipatie met Lef voor ambtenaren van start gegaan. In het najaar van 2016 start de volgende leergang voor ambtenaren. In juni 2016 start de Masterclass Overheidsparticipatie voor bestuurders. En parallel daaraan organiseren de VGG, VGD en CMO STAMM bijeenkomsten over Burgernabijheid.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X