Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Met de analyse van de uitkomsten kunnen de onderzoekers onder meer laten zien op welke domeinen en bij welke categorieën inwoners de effecten het meest ingrijpend zijn.

Panelonderzoek naar de effecten van de coronacrisis

1 april 2020

Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe gaan onderzoek doen naar de effecten van de coronacrisis. Centraal staat hoe de huidige crisis het komende half jaar en daarna doorwerkt in het leven van Groningers en Drenten, ook als de huidige preventieve maatregelen (deels) zijn beëindigd. Als dit goed in beeld is, kunnen overheden en organisaties waar nodig gericht beleid voeren om negatieve effecten tegen te gaan en positieve effecten te behouden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd via het Groninger Panel en het Drents Panel. Deze, al langer bestaande, panels vormen in beide provincies een goede afspiegeling van de totale bevolking van 18 jaar en ouder. De uitkomsten van het panelonderzoek geven daarom een betrouwbaar beeld van de ervaringen en opvattingen van Groningers en Drenten. Ook is het mogelijk om er informatie uit te halen over specifieke categorieën inwoners, zoals eenpersoonshuishoudens, 60+’ers of mensen met een laag inkomen.

Nieuwe problemen en nieuwe kansen

De COVID-19 pandemie heeft Nederland in haar greep. Met vergaande maatregelen probeert de overheid de verspreiding van het virus in te dammen. Zowel de ziektedreiging als de maatregelen hebben op dit moment grote gevolgen voor het dagelijks leven, ook in Groningen en Drenthe. Op bijna alle levensgebieden gaan dingen anders dan gewoon, in gezin, werk, school, vrije tijd enz. Mensen ervaren nieuwe problemen, maar ook nieuwe kansen.

Op dit moment is onzeker hoe lang deze situatie zal voortduren. Wellicht moeten we nog maanden of zelfs jaren leven met een groot risico op besmetting en blijven (sommige) beperkende maatregelen van kracht. Maar zelfs als dat niet zo is, en we snel weer terug kunnen naar ‘normaal’, is het de vraag of dat nog hetzelfde normaal is van vóór maart 2020. De kans bestaat dat niet alles en iedereen weer de draad kan of wil oppakken en dat de coronacrisis blijvende positieve en negatieve effecten heeft.

Inzicht in ingrijpende effecten

Met het panelonderzoek willen Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe zicht bieden op die blijvende effecten. Daarbij wordt gekeken naar de middellange termijn (ongeveer een half jaar) en de langere termijn (nog langer). De vraagstelling gaat over de effecten die de panelleden nu al zien en waarvan ze verwachten dat die niet zomaar overgaan. Met de analyse van de uitkomsten kunnen de onderzoekers onder meer laten zien op welke domeinen en bij welke categorieën inwoners de effecten het meest ingrijpend zijn. In het najaar van 2020 volgt een tweede panelonderzoek over de coronacrisis. Dit wordt gehouden om nog beter zicht te krijgen op de effecten op de langere termijn.

Eerste resultaten half mei

De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten in het gebied (via VGG en VDG) hebben laten weten dat zij het zinvol vinden dat de effecten van de coronacrisis via de panels worden onderzocht. De eerste resultaten van het onderzoek worden half mei gepubliceerd op de websites van Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X