Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De gemeente Ooststellingwerf creëert niet in zijn eentje publieke waarde, maar doet dat samen met partners in de wijk of het dorp: bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties etc.

Participatie en de rol van de Raad in Ooststellingwerf

1 februari 2018

De gemeente Ooststellingwerf zet vol in op participatie. Het interessante daarbij is dat ze dit samen met de raad, het college, het MT en de ambtenaren doen. Via twee themabijeenkomsten die we vanuit CMO STAMM met de gemeente voor deze gevarieerde groep organiseerden, zijn we interactief aan de slag gegaan met het thema participatie.

Waarom investeren in participatie?

Gemeente Ooststellingwerf ziet participatie als een belangrijke ontwikkeling voor de versterking van de samenleving. Daarnaast biedt het kansen om de binding tussen inwoners en gemeente te versterken. Ooststellingwerf anticipeert- net als steeds meer gemeenten- op de geschetste ontwikkelingen door het ontwikkelen van een andere manier van werken. De essentie daarbij is dat de gemeente Ooststellingwerf niet in zijn eentje publieke waarde creëert, maar dat samen doet met partners in de wijk of het dorp: bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties etc. Hoe precies zal verschillen per onderwerp en dorp of wijk.

Samengevat streeft de gemeente Ooststellingwerf de volgende doelen na:

 • Toename van betrokkenheid van hun inwoners bij vraagstukken in hun dorp/wijk;
 • Toename van ervaren zeggenschap en eigenaarschap;
 • Toename van het lerend vermogen van de gemeentelijke organisatie.

De rol van de Raad in 2020

Bij de eerste bijeenkomst besteedden we aandacht aan hoe de rol van de raad eruit ziet in 2020.
De deelnemers dachten ieder voor zich na over hoe de gemeenteraad er in de toekomst uit kan zien. Genoemde thema’s:

 • Partij onafhankelijk
  Er zijn raadsleden die verwachten dat de raad beter kan aansluiten bij inwoners als ze de partijpolitiek loslaten en meer aansluiten bij de maatschappelijk democratie.
 • Verbinding met inwoners
  Veel raadsleden willen veel eerder, vaker, en met diverse bewoners in gesprek om gezamenlijk na te denken over belangrijke thema’s.
 • Vernieuwende manier van werken in de Raad
  De raad kan ruime kaders aangegeven waarbinnen de inwoners alle ruimte hebben om zelf de nadere invulling vorm te geven. Een idee dat daar bij aansluit is het effect beschrijven in plaats van de kaders.
 • Vertrouwen
  Het is van belang dat raadsleden van de verschillende partijen elkaar vertrouwen. Het vertrouwen tussen ambtenaren, college en raad is een belangrijke voorwaarde, en het vertrouwen tussen inwoners en de gemeente.
 • Traditionele rollen
  De rol van de raad is kaderstellend, maar wellicht met meer accent aan de voorkant.

Veel raadsleden willen experimenteren met het nadrukkelijker in verbinding staan met inwoners.

Het lerend vermogen van de gemeentelijke organisatie

Bij de tweede bijeenkomst hebben we gesproken over hoe de Routeplanner Overheidsparticipatie, door CMO STAMM ontwikkeld, een kapstok kan zijn voor de gewenste ontwikkelingen in Ooststellingwerf. Juist ook het commitment van raad, MT, college en ambtenaren is hierbij belangrijk. In Ooststellingwerf gaan alle partijen er samen voor en trekken ook gezamenlijk op in de zoektocht naar de ideale route voor Ooststellingwerf. Vraagstukken die daarbij aan bod kwamen zijn:

 1. Wat is draagvlak?
 2. Is er verschuiving mogelijk van politieke democratie naar maatschappelijke democratie?
 3. Hoe zorgen we voor regie en geld in de publieke ruimte?
 4. Hoe zorgen we voor een lerende gemeentelijke organisatie?

De gevoerde gesprekken gingen vooral over hoe de Raad minder zou kunnen vergaderen en meer buiten zou kunnen zijn: bewoners opzoeken en ontmoeten. En meer zou kunnen controleren op het gevoerde proces (heeft iedereen zijn mening kunnen geven) in plaats van op de inhoud. Daarnaast werd er gesproken over het vaststellen van een coalitieprogramma op hoofdlijnen. Met daarbij eigenaarschap en geld en regie bij de dorpen zelf. En veel samenwerking en onderling vertrouwen binnen het gemeentehuis: korte lijnen tussen ambtenaren, raadsleden en bestuur.

Meer informatie

Wil je meer weten over Ooststellingwerf en hun traject? Of ben je zelf geïnteresseerd om een dergelijke zoektocht aan te gaan in je gemeente? Neem dan gerust contact ons op.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X