Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Op het platform vind je cijfers, onderzoeksgegevens en andere informatie, zoals beleidsstukken over armoede en schulden van aangesloten organisaties.

Platform armoede Groningen

4 oktober 2018

Het platform Armoede Groningen is een platform in ontwikkeling. Het platform is voor én van iedereen die een rol heeft in de schuldhulpverlening en de aanpak van armoede. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen, van elkaar te leren, te onderzoeken en innoveren, kan een effectievere schuldhulpverlening ontstaan en kan armoede worden teruggedrongen. Doet jouw organisatie al mee aan het platform?

Ambassadeurs Platform armoede Groningen

Een ambassadeursgroep van het platform stelde de vraag “Doet jouw organisatie al mee aan het platform?” tijdens het congres ‘digitale innovaties in de schuldhulpverlening’, dat op 12 juli jongstleden plaatsvond in het stadion van FC Groningen. De ambassadeursgroep maakt zich hard voor een goede werking en ontwikkeling van het platform, zodat het optimaal kan bijdragen aan een effectievere schuldhulpverlening en het terugdringen van armoede in Groningen. De ambassadeursgroep bestaat uit de provincie Groningen, gemeente Groningen, Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG), Tinten Groep, RUG, Sociaal Werk Nederland, Divosa, Rabobank, Volkskredietbank (VKB), Humanitas, Lefier, Werkplein Fivelingo, Stichting Mens en Maatschappij, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en CMO STAMM.

Kom kijken!

Op het platform vind je cijfers, onderzoeksgegevens en andere informatie, zoals beleidsstukken over armoede en schulden van aangesloten organisaties. Ook vind je hier hun ervaringen. Bijvoorbeeld ervaringen opgedaan in projecten die in een wijk of dorp plaatsvinden.

Doe je mee?

Wil je ook partner worden van het kennisplatform Armoede Groningen en kennis, informatie en ervaringen delen? Geef dit dan hier aan ons door!

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X