Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De kracht die bewoners met elkaar kunnen ontwikkelen is cruciaal voor de leefbaarheid van onze regio in de komende twintig jaar.

Project Regionale aanpak sociale cohesie

27 augustus 2015

Sociale cohesie is de sleutel-voorwaarde voor het ontstaan van organisatiekracht in gemeenschappen en dus voor het ontstaan van informele zorgnetwerken, coproductie voor de inrichting van buurten en dorpen en betrokkenheid van mensen die in de regio wonen, werken, leven. Daarom formuleerden de partijen in de Stuurgroep PLUS van het Woonleefbaarheidplan Eemsdelta, sociale cohesie als regionale opgave voor het WLP Eemsdelta.

Versterken organisatiekracht

Het project zet in op het versterken van de organisatiekracht van bewoners in kernen om daardoor de zelfredzaamheid te vergroten. De kracht die bewoners met elkaar kunnen ontwikkelen is cruciaal voor de leefbaarheid van onze regio in de komende twintig jaar. Om volwaardig in te zetten op sociale cohesie is het daarnaast ook noodzakelijk om in te zetten op de gemeentelijke organisatie. Deze moet ‘participatie proof’ ingericht worden en in staat zijn om bewonersinitiatieven integraal te faciliteren. De aanpak bestaat uit verkenning, activerend onderzoek, ondersteuning en advies, training en leren. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeentelijke vertegenwoordigers, SWD en de Hanzehogeschool. En loopt van augustus 2015 t/m augustus 2017.

CMO STAMM zet binnen dit project haar kennis en ervaringen met Overheidsparticipatie in en er zal gebruik worden gemaakt van het burgerpanel. Er worden provinciale bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de VGD en VGG om te zorgen dat de ontwikkelde kennis en ervaringen binnen Eemsdelta met alle andere overheden en maatschappelijke organisaties wordt gedeeld.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X