Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Met de leeromgeving krijgen organisaties praktische handvatten ter ondersteuning van hun aanpak van generatiearmoede. Er wordt een stevige basis gelegd, waarmee organisaties in de dagelijkse contacten aan de slag kunnen.

Provincies Drenthe en Groningen investeren in leeromgeving voor aanpak overerfbare armoede in Veenkoloniën

18 februari 2021

De provincies Drenthe en Groningen subsidiëren de ontwikkeling van een dynamische leeromgeving om overerfbare armoede beter aan te kunnen pakken. Overerfbare armoede is armoede die al generaties lang in een familie bestaat. In de leeromgeving worden onder andere de resultaten van het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en andere kennis- en maatschappelijke instellingen naar overerfbare armoede in de Veenkoloniën omgezet naar de praktijk. CMO STAMM coördineert de ontwikkeling van de leeromgeving.

Leeromgeving

Met de leeromgeving worden resultaten van onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in de praktijk toegepast. Organisaties die in hun werk te maken hebben met generatiearmoede, krijgen praktische handvatten ter ondersteuning van hun aanpak van generatiearmoede. Er wordt een stevige basis gelegd, waarmee organisaties in de dagelijkse contacten aan de slag kunnen. De doelgroep van de leeromgeving varieert van incassomedewerkers van woningbouwcorporaties, schuldhulpverleners, sociale teams, beleidsmedewerkers van gemeenten en welzijnsorganisaties tot aan het management en de directie van diezelfde organisaties. De deelnemende organisaties hebben vanuit hun organisatiedoelstellingen invloed op de leefomstandigheden van deze mensen. De leeromgeving sluit aan op bestaande structuren en benut alle bestaande kennis en expertise. Daarbij wordt verbinding gezocht en lering getrokken uit ervaringen van andere projecten zoals Kansrijk Opgroeien in Coevorden en ervaringen die zijn opgedaan door zorgprofessionals en rond onderwijs.

3-daagse leergang

Er komt een 3-daagse leergang met trainingen en scholing voor professionals in de hulp- en dienstverlening om de armoedespiraal te doorbreken. Een aanbod dat is afgestemd op de leerbehoefte van deze professionals in het Veenkoloniale gebied die te maken hebben met mensen in (generatie-)armoede of problematische schulden. En die resulteert in een beter en vollediger handelingsperspectief voor deze professionals. Speciale aandacht gaat uit naar handelingsperspectief in geval van armoede van generatie op generatie. Na de zomer is het aanbod van trainingen en scholing beschikbaar.

Van onderzoek naar praktijk

Overerfbare armoede, ook wel ‘generatiearmoede’ genoemd, is armoede die binnen families is ontstaan en generatie op generatie wordt doorgegeven. Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar deze vorm van armoede in de Veenkoloniën geeft nieuwe inzichten in de oorzaken hiervan. Beide provincies financieren dit onderzoek. CMO STAMM vertaalt de resultaten van het onderzoek naar de praktijk. Daarbij leren hulpverleners hoe zij inwoners kunnen helpen de armoedespiraal te doorbreken. De Alliantie van Kracht – een samenwerkingsverband met organisaties op het gebied van welzijn, gezondheid en overheden – probeert met alle betrokkenen stappen te zetten om overerfbare armoede beter te begrijpen en vanuit daar gezamenlijk de aanpak ervan te verbeteren. De ontwikkeling van de leeromgeving is hiervoor van groot belang.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X