Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Opvallend genoeg nam het aantal meldingen op grond van racisme alleen in de provincie Drenthe af.

Racisme opnieuw meest gemelde discriminatie in Noord-Nederland

24 mei 2022

Racisme is opnieuw de meest gemelde vorm van discriminatie in Noord-Nederland. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland. Opvallend genoeg nam het aantal meldingen op grond van racisme alleen in de provincie Drenthe af. In deze provincie nam het aantal meldingen op grond van handicap, of chronische ziekte toe. De Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland werd op 24 mei door de Politie-eenheid Noord-Nederland en de drie noordelijke anti-discriminatievoorzieningen (Meldpunten), waaronder Meldpunt Discriminatie Drenthe opgericht. Dit meldpunt wordt gefaciliteerd door CMO STAMM.

Racisme

Discriminatie op grond van afkomst of huidskleur (racisme) is in 2021 het meest gemeld bij de noordelijke Meldpunten en bij de politie. In totaal ging 32% van alle meldingen over racisme. Van racisme weten we, onder andere uit wetenschappelijk onderzoek, dat het een behoorlijke impact heeft op het leven van mensen. Racisme vindt vaak indirect plaats en mensen worden hier vaker dan eens mee geconfronteerd. Het gebeurt op het werk, op school, op straat en online. Het is daarmee een zeer hardnekkige vorm van discriminatie die alle aandacht verdient. Opvallend genoeg nam alleen bij het Meldpunt Discriminatie Drenthe het aantal meldingen op deze grond juist af. In Drenthe nam het aantal meldingen op grond van handicap of chronische ziekte wel toe. En dat gold zeker ook voor het aantal meldingen onder de noemer van niet-wettelijke gronden.

Discriminatie meest ervaren vanuit overheid

Discriminatie werd in 2021 het meest ervaren vanuit de overheid. Er kwamen 137 meldingen (23%) binnen over discriminatie vanuit de overheid. Nog nooit zijn er bij de Meldpunten zoveel meldingen binnengekomen waarin gemeld werd over de overheid. Veel van deze meldingen hangen samen met meldingen die gerelateerd waren aan corona, aangezien de overheid deze maatregelen invoerde. Ook in Drenthe hadden de meeste meldingen van discriminatie vanuit de overheid te maken met corona. Uit gesprekken met melders bleek vooral dat er veel wantrouwen is richting overheid. Ook gaven melders vaak aan dat zij nergens terecht konden met hun klacht. Bij de Meldpunten vonden melders een luisterend oor en verdere informatie en advies, waardoor zij zich gehoord voelden.

Coronamaatregelen

Een groot deel van alle discriminatiemeldingen was in 2021 corona-gerelateerd. Meldingen hadden betrekking op de mondkapjes, het vaccinatiebeleid en het coronatoegangsbewijs. De coronamaatregelen waren weer van grote invloed op het (welzijns)gevoel van mensen. Ook in 2021 ervoeren mensen uitsluiting, omdat zij bijvoorbeeld om medische redenen geen mondkapje konden dragen en toch geen toegang kregen tot winkels of openbare locaties.

Meer meldingen handicap en chronische ziekte

Sinds 2016 is het VN-verdrag Handicap in werking getreden. Steeds vaker geven mensen aan dat zij ongelijk behandeld worden op grond van een handicap of chronische ziekte. Het aantal meldingen op deze grond groeit sinds 2016 jaarlijks, ook in Drenthe. In deze provincie ging het om 17,6% van alle meldingen. In het jaar hiervoor was dit nog 12,8%.

Bekijk de Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2021

CMO STAMM faciliteert Meldpunt Discriminatie Drenthe.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X