Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Regionale procesbegeleiders spreken met schoolbestuurders en gemeenten

26 april 2016

In 2015 hebben de regionaal procesbegeleiders leerlingendaling in Drenthe, Jacob Bruintjes en Toke Slaman, individuele gesprekken gevoerd met bijna alle schoolbestuurders in Drenthe en alle verantwoordelijk wethouders. In 2016 voeren zij een tweede gespreksronde met de bestuurders, maar nu op gemeentelijk niveau. Zowel de wethouder onderwijs als de schoolbestuurders PO uit de desbetreffende gemeente zitten aan tafel. 

De activiteiten van de regionaal procesbegeleiders zijn er op gericht om te komen tot regionale plannen voor het onderwijsaanbod, met aandacht voor de onderwijskwaliteit, de bereikbaarheid van onderwijs en de diversiteit van het scholenlandschap (zowel op het gebied van identiteit als onderwijsconcept). Daarnaast adviseren en ondersteunen de procesbegeleiders op aanvraag van individuele schoolbesturen en gemeenten bij krimpgerelateerde vraagstukken. De
procesbegeleiders worden inhoudelijk aangestuurd door de stuurgroep Onderwijs en Krimp Drenthe.

In de afgelopen maanden vond een analyse plaats van de situatie in elk van de Drentse gemeenten. Tijdens de tweede gespreksronde bespreken de procesbegeleiders hun bevindingen met de schoolbesturen en gemeenten, om gezamenlijk te bepalen welke vervolgstappen nodig zijn om te komen tot een toekomstbestendig onderwijsaanbod. Inmiddels zijn in veel gemeenten de gesprekken gevoerd of gepland in de komende maanden.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X