Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Klantreizen brengen de uitdagingen en knelpunten van het schuldhulpverleningstraject in beeld.

Reis mee door schuldhulpverlening

28 september 2018

Centraal in ons werk staat het perspectief van de mensen zelf. Hoe staat het met hen, wat beweegt hen in al hun verscheidenheid, wat willen zij en hoe vertaalt zich dat in effectief beleid? We geloven sterk in de kennis, kracht en het inzicht van mensen die zelf in armoede leven. Want zij weten het beste waar het schuurt en wat zij nodig hebben. We gebruiken onder andere klantreizen om de uitdagingen en knelpunten van het schuldhulpverleningstraject in beeld te brengen.

Wat is een klantreis?

Een klantreis is de totale som van de feiten, ervaringen, uitdagingen in schuldhulpverlening van de betrokkene, plus de life-events (bijvoorbeeld scheiden, overlijden van een dierbare of verhuizen) die een rol spelen tijdens dit traject.

We richten ons op wat de aanleiding is dat mensen in de schuldhulpverlening terecht komen en hoe het traject er uit ziet dat zij daarna doorlopen. Daarom is gekozen voor een tijdlijn vanaf het moment dat de schulden zijn ontstaan tot aan waar de betrokkene nu staat. Binnen de tijdlijn brengen we life-events en bijbehorende emoties en gevoelens van iemand in kaart. Ook brengen we de contactmomenten met de verschillende organisaties in beeld, waarin de uitdagingen vanuit cliëntperspectief duidelijk worden en waarin het feitelijke schuldhulpverleningstraject beschreven wordt.

Voorbeelden klantreizen

CMO STAMM heeft vier klantreizen uitgewerkt van alleenstaande mannen die noodgedwongen van de Voedselbank Groningen gebruik maken. Zij zijn geselecteerd omdat dit een groeiende groep is die in toenemende mate met schulden geconfronteerd wordt. Lees de verhalen van hun klantreis.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X