Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Door de grote diversiteit aan deelnemers werden veel inzichten vanuit verschillende perspectieven gedeeld.

Samen aan de slag voor minder armoede in Hoogeveen

24 januari 2023

Wat is er nodig om armoede terug te dringen in Hoogeveen? Die vraag stond centraal op de armoedeconferentie Iedereen doet mee op vrijdag 9 december 2022. In opdracht van de gemeente Hoogeveen heeft CMO STAMM deze conferentie inhoudelijk en praktisch mede georganiseerd. Met als doel: de onderlinge verbinding tussen alle betrokken partners in Hoogeveen versterken om zo samen te zorgen voor minder armoede.

De conferentie

Op deze conferentie met inhoud stonden inspiratie, kennisdeling en verbinding centraal. Ervaringsdeskundige Jessica trapte de conferentie af met haar eigen verhaal over het opgroeien in armoede in Hoogeveen. Haar duidelijke oproep tot actie werd gedeeld door Wethouder Jeroen Westendorp, die het belang onderstreepte om samen “arm in arm tegen armoede te staan”.

Budgetcoach Eef van Opdorp inspireerde de deelnemers met inzichten over de relatie tussen het brein en geldgedrag. Deze inzichten helpen de deelnemers om inwoners nog beter te begrijpen en ondersteunen.

Via muurkranten deelden scholieren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo in Hoogeveen hun tips en tops voor het aanpakken van armoede. De muurkranten konden de deelnemers tijdens de conferentie bewonderen.

Samen aan de slag

Tijdens de conferentie gingen de deelnemers ook actief aan de slag in workshops over verschillende onderwerpen, zoals jongeren in armoede, laaggeletterdheid en energiearmoede. Hier formuleerden ze samen welke acties er op lange en korte termijn nodig zijn op deze thema’s.

De opbrengsten van de conferentie worden benut als input voor de nieuwe armoedenota van de gemeente Hoogeveen. Met de conferentie wil de gemeente benadrukken hoe essentieel de inbreng van de partners is. Juist zij staan elke dag in contact met de doelgroep. Hierdoor kunnen zij de gemeente inzichten bieden over wat werkt en wat niet werkt.

Door de grote diversiteit aan deelnemers werden veel inzichten vanuit verschillende perspectieven gedeeld. Door samen het gesprek aan te gaan over het armoedevraagstuk vergroten we onze kennis en kunnen we effectieve oplossingen vinden. En zo kan er vanuit die verbinding een krachtige aanpak ontstaan die inwoners echt helpt.

Hoe nu verder?

De gemeente Hoogeveen gaat aan slag met het formuleren van een nieuwe beleidsnota op basis van de inspiratie en inzichten uit de conferentie. De nieuwe armoedenota zal later dit jaar worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarnaast start de gemeente binnenkort met een werkplaats van Schouders Eronder, om samen met alle partners aan de slag te gaan met een thema op het gebied van armoede en schuldhulpverlening.

Ondertussen blijft CMO STAMM met veel passie werken aan vraagstukken rondom armoede en schulden. Zodat we samen effectieve oplossingen realiseren voor minder armoede in de regio. Bekijk voor meer informatie over armoede in de regio ook eens het Platform Armoede Groningen of Platform Armoede Drenthe.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X