Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Samen met de STAR gaan we middels een quick scan de technische (STAR) en sociaaleconomische (CMO STAMM) aspecten van het reactiveren van het spoorlijntje in kaart brengen.

Samen met STAR aan de slag met een stoomtrein

5 april 2018

CMO STAMM doet een quick scan naar de haalbaarheid van een stoomtreintje tussen Stadskanaal en Gasselte/Gieten. Samen met de Stichting Stadskanaalrail (Museumspoorlijn STAR) en in opdracht van de Provincie Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze en Stadskanaal.

Quick scan

In de zestiger jaren van de vorige eeuw kwam een eind aan het spoorlijntje tussen Stadskanaal en Gieten. In 1953 al stopte het personenvervoer maar nog jaren daarna was het lijntje in gebruik voor goederenvervoer. De rails zijn verdwenen maar bijna het hele talud van het lijntje ligt er nog. Samen met de STAR gaan we middels een quick scan de technische (STAR) en sociaaleconomische (CMO STAMM) aspecten van het reactiveren van het spoorlijntje in kaart brengen.

Belang regio

We hebben het over een interessante regio. Het veengebied rond Gasselternijveen en Gasselte/Kostvlies/de Semslanden (onder meer met golfbaan) sluit aan op het stroomgebied van de Drentse Aa/Hunze. Hier wordt aan de toegankelijkheid van het gebied gewerkt door het aanleggen van (fiets)paden en ruiterroutes. Het veen is en blijft een mysterieus gebied dat belangstellenden uit het hele land trekt. Het in het gebied terugbrengen van een stoomtrein over het oude, nog bestaande en in het landschap zichtbare talud vergroot zowel de toegankelijkheid als de aantrekkelijkheid van de regio. Er zijn toeristische/ondernemende knooppunten te maken – de stations en halteplaatsen, eventueel de rangeerterreinen – waar kansen ontstaan voor economische reuring, voor ondernemers van allerlei pluimage, pleisterplaatsen in de recreatieve arrangementen voor het gebied. De gemeenten Aa en Hunze en Stadskanaal hebben in economische zin ook belang bij zo’n stoomtraject. Diverse bewonersorganisaties uit het gebied omarmen deze ontwikkeling.

En financieel?

Naast technische aspecten en het in beeld brengen van de economische spin-off, kijkt de quick scan ook nadrukkelijk naar mogelijkheden het terugbrengen van de trein in het veenlandschap gefinancierd te krijgen. Waarbij het samen werken met lokale organisaties en het binnenhalen van veel spoorliefhebbers uit het land als vrijwillige werkers aan het spoor opties zijn. Ook het gebruik van tweedehands materiaal en het eventueel gefaseerd uitvoeren van de aanleg kan kostenbesparend werken.

Het oude tracé in kaart van het het spoorlijntje tussen Stadskanaal en Gieten
Het oude tracé (zwarte lijn)

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X