Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De gemeente Oldambt wil meer samenwerken met partners en inwoners bij het maken van plannen. Dat betekent geen plan zonder inwoners en geen plan zonder partners.

Samen werken aan het sociaal domein in Oldambt

10 mei 2023

Samen werken aan het sociaal domein. Hoe doe je dat? Op 23 maart gingen we aan de slag met die vraag op een werkconferentie georganiseerd door de gemeente Oldambt in samenwerking met CMO STAMM. Vertegenwoordigers uit het sociaal domein binnen en buiten de gemeente gingen met elkaar in gesprek aan de hand van het nieuwe koersdocument voor het sociaal domein, opgesteld door de gemeente.

De nieuwe koers voor het sociaal domein in Oldambt

De nieuwe koers is een integrale visie die de verschillende beleidsterreinen binnen het sociaal domein in Oldambt aan elkaar verbindt. Het biedt samenhang, handvatten voor de manier van werken en een stip op de horizon. Met als doel: samen nog betere ondersteuning bieden aan de inwoners in Oldambt.

Het regenboogmodel vormt de basis voor de koers. Met een overzicht van de verschillende voorzieningen in Oldambt, biedt het model samenhang. Ook helpt het om prioriteiten te stellen in de grote hoeveelheid aan voorzieningen. Welke hulp is er nodig, en voor wie? De koers is daarmee ook realistisch. De gemeente kan niet alle problemen oplossen. Daarom zijn er keuzes nodig. Uitgangspunt in de koers is dat de gemeente kiest voor de meest kwetsbaren en voor voorzieningen die beantwoorden aan wat er nodig is in Oldambt. Zodat de middelen van de gemeente daadwerkelijk oplossingen bieden voor de mensen die dat nodig hebben.

Bij het maken van deze keuzes is vertrouwen cruciaal. Zowel vertrouwen in inwoners als vertrouwen in partners. De gemeente wil meer samenwerken met partners en inwoners bij het maken van plannen. Dat betekent geen plan zonder inwoners en geen plan zonder partners.

Waarom een nieuwe koers?

De nieuwe koers geeft richting voor een gezamenlijke manier van werken en biedt doelen om na te streven in het sociaal domein. De vertaling van de koers naar alle individuele beleidsterreinen helpt om binnen het sociaal domein meer integraal te werken. Zo sluiten de beleidsterreinen beter op elkaar aan en kunnen we meer gezamenlijke oplossingen vinden die de inwoners van Oldambt echt helpen.

De werkconferentie

Op de werkconferentie in maart werden de ideeën voor de nieuwe koers geconcretiseerd als input om de koers te af te maken. Bestuurskundige en columnist Tim ’S Jongers leverde een inspirerende bijdrage over het belang van het betrekken van kwetsbare inwoners in beleidsvorming. Ook werden de ideeën voor de nieuwe koers gepresenteerd door de gemeente. Vervolgens gingen de deelnemers aan tafels verder met elkaar in gesprek over onderdelen van de koers. Beleidsambtenaren van de verschillende beleidsdomeinen gingen vol enthousiasme in gesprek met deelnemers om tot concrete acties en maatregelen te komen op hun beleidsterrein. Zo was er een tafel over toegang tot dienstverlening en de Doorbraakmethode, jeugdhulp, gezond en fit leven, werk en inkomen, armoede en ouderen. De gesprekken leverden waardevolle inzichten, nieuwe verbindingen en concrete adviezen op, waar de gemeente en partners verder mee aan de slag kunnen.

En hoe nu verder?

Na het verzamelen van alle input, gaat de gemeente allereerst aan de slag om de nieuwe koers vast te stellen in het college. Daarna is de volgende stap om deze ideeën uit te werken in de verschillende beleidsterreinen. Hoe brengen we het regenboogmodel in de praktijk in jeugdhulp en voorzieningen voor ouderen? Hoe organiseren we plannen met partners én inwoners op het gebied van armoedebestrijding? Vol goede moed gaat de gemeente met deze en andere vragen aan de slag.

Ook staat er alvast een vervolgbijeenkomst op de planning. Op 21 maart 2024 komen de deelnemers opnieuw bij elkaar om samen te bespreken hoe het ervoor staat met de nieuwe koers. Zo blijven we met elkaar in gesprek en werken we samen aan het sociaal domein in Oldambt.

Bekijk het feitenblad Samen werken aan het sociaal domein

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X