Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De samenwerking wordt voortgezet op bestaande thema’s uit de Drentse Werkagenda en actuele thema’s die de partners afgelopen jaar signaleerden.

Samenwerking Drents Zorglandschap ook in 2018 volop aan de slag!

6 maart 2018

“De ambitie voor 2018 is: De samenwerking Drents Zorglandschap doorontwikkelen naar – nog meer – concrete gezamenlijke activiteiten, die er aan bijdragen dat de zorg en ondersteuning voor inwoners/cliënten in Drenthe efficiënt en in samenhang zijn georganiseerd.”

Kwalitatief goede, bereikbare en betaalbare zorg in Drenthe: dat was het doel van het opzetten van het Drents Zorglandschap in 2015. Nu ruim twee jaar verder is deze unieke samenwerking een begrip in Drenthe. In deze samenwerking bundelen de twaalf Drentse gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Provincie Drenthe hun krachten. Zij volgen urgente en actuele ontwikkelingen in het Drentse Zorglandschap en stroopten het afgelopen jaar vanuit een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid samen de mouwen op voor de volgende thema’s:

  • Effectief Werken in de Wijk (Krachtige Basis zorg)
  • Sluitende GGZ keten
  • Gezamenlijk Preventie

Het eerste jaar van de Drentse Werkagenda 2017-2018 is afgerond, waar staan we nu en hoe gaan we verder?

Focus 2018: Terugkerende en nieuwe thema’s

Met het oog op 2018 evalueerde het Drents Zorglandschap de gezamenlijke resultaten en ambities tijdens een gezamenlijke werksessie op 18 januari j.l.. De uitkomst hiervan is de uitvoeringsagenda 2018, waarin thema’s, activiteiten en prioriteiten voor 2018 zijn benoemd.

De samenwerking wordt voortgezet op de drie bestaande thema’s uit de Drentse Werkagenda, zoals hierboven genoemd, maar ook op een aantal actuele thema’s en onderwerpen die de partners afgelopen jaar signaleerden.

Uitvoeringsagenda 2018

In de uitvoeringsagenda 2018 zijn o.a. opgenomen:

  • Organiseren van een Masterclass Inkoop;
  • Het realiseren van een Provinciaal overleg Integrale Ouderenzorg;
  • Het uitwerken van knelpunten Jeugd 18-/18+;
  • Het realiseren van beleid rond gezamenlijke leefstijlstijl interventies;
  • Monitoren van de ontwikkelingen rond de toekomst van de ziekenhuis zorg in Drenthe;
  • De organisatie van slimme en efficiënte overlegstructuren voor kwetsbare mensen;
  • Aandacht voor het gedachtengoed ‘positieve gezondheid’ en de verspreiding daarvan.

Frisse energie en nóg meer concrete activiteiten!

Tijdens het VDG-portefeuillehoudersoverleg Gezondheid & Welzijn van 22 februari 2018 bekrachtigden Zilveren Kruis, de Drentse gemeenten en provincie Drenthe het commitment, vertrouwen en ambities voor de samenwerking in 2018. Er is behoefte aan een verdiepingsslag in de samenwerking: door ontwikkelen naar nóg meer concrete gezamenlijke activiteiten, die er aan bijdragen dat de zorg en ondersteuning voor inwoners/cliënten in Drenthe efficiënt en in samenhang zijn georganiseerd.

Benieuwd naar de concrete gezamenlijke activiteiten? Neem een kijkje in de Uitvoeringsagenda 2018 of neem contact met ons op!

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X