Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Door de zorg en de ondersteuning efficiënt en in samenhang te organiseren wil het Drents Zorglandschap voelbaar zijn voor inwoners en verzekerden van Drenthe.

Samenwerking Drents Zorglandschap voortgezet in 2017/2018

6 april 2017

Kwalitatief goede, bereikbare en betaalbare zorg in Drenthe: dat was het doel van het opzetten van het Drents Zorglandschap in 2015. Het Drents Zorglandschap is een unieke samenwerking tussen twaalf Drentse gemeenten (vertegenwoordigd vanuit de Vereniging Drentse Gemeenten), zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Provincie Drenthe. Deze partijen hebben hun krachten gebundeld naar aanleiding van de hervorming van de langdurige zorg (transitie) en de veranderingen in het sociale domein. Na ruim twee jaar succesvolle samenwerking hebben de drie partijen besloten om het Drents Zorglandschap in 2017 en 2018 voort te zetten. Daarnaast heeft de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) besloten om de procesbegeleiding van CMO STAMM voor de Drentse samenwerking de komende twee jaar te continueren.

De samenwerkingspartners hebben afspraken gemaakt die vorm zijn gegeven in de werkagenda Drents Zorglandschap 2017-2018. Door de zorg en de ondersteuning efficiënt en in samenhang te organiseren wil het Drents Zorglandschap voelbaar zijn voor inwoners en verzekerden van Drenthe. De thema’s Effectief samenwerken in de wijk, Ontwikkeling van een sterke en sluitende GGZ-keten en de mogelijkheden voor het Vergroten van (gezamenlijke) preventie activiteiten, krijgen de prioriteit in de werkagenda van het Drents Zorglandschap. De drie thema’s van de werkagenda komen voort uit landelijke thema’s vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgkantoor Nederland (ZN). Hierbinnen is ook aandacht voor preventie bij risicogroepen.

Wil je meer weten over het Drents Zorglandschap, bekijk dan de Drentse werkagenda.

Logo's Drents Zorglandschap

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X