Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Schijf van 5 voor duurzaam ondernemen

25 januari 2016

Met de toekomst van duurzaam ondernemen lijkt het in Noord-Nederland wel goed te zitten: het symposium van CMO STAMM op 14 januari jl. in de Euroborg trok meer dan 200 geïnteresseerden! Het besef dat het echt anders moet, landt steeds beter. ‘Er is ook geen Plan B!’ waarschuwde gastspreker Anne-Marie Rakhorst. Volgens dit icoon van duurzaam ondernemen heeft de circulaire economie de toekomst.

Het is hoopgevend dat er al heel veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid: in tal van kantoorgebouwen zijn al technieken geïntegreerd die o.a. het energieverbruik optimaliseren. Afvalscheiding en hergebruik vinden op steeds grotere schaal plaats. ‘Maar het kan altijd beter’, zei Rakhorst. ‘Als ook alle woningen met slimme domotica worden uitgerust, is het Energieakkoord zo gehaald.’

Versnipperd
Het is wel jammer dat het duurzaam ondernemen zo versnipperd plaats vindt, aldus Rakhorst. Ze pleit daarom voor een soort ‘schijf van vijf’ waarmee organisaties op meerdere fronten tegelijk kunnen acteren op duurzaamheid.

True Price principe
In het streven naar een duurzame wereld is een belangrijke rol weggelegd voor de financiële sector. Investeerders moeten fossiele energie mijden. Verder is het wenselijk dat er een True-Price-principe komt, zodat iedereen in de productieketen eerlijk behandeld en betaald wordt. ‘Noord-Nederland is heel gedreven in duurzaam ondernemen’, besluit Rakhorst haar optreden. ‘Houd dit vol en werk vooral met elkaar samen. Doe het vanuit je hart!’

a Rakhorst DSC_0060

Anne-Marie Rakhorst
– Geboren 1967
– In 2000 verkozen tot zakenvrouw van het jaar.
– Oprichtster van Search (ingenieurs- en adviesbureau, laboratorium en opleidingsinstituut)
– Toonaangevend expert op gebied van duurzaamheid
– Columnist en graag geziene gastspreker op congressen over duurzaam ondernemen

 

MVO-Alliantie Noord Nederland opgericht

Dat Noord-Nederland zeer gedreven is op het gebied van duurzaamheid, blijkt onder meer uit de oprichting van MVO-Alliantie Noord Nederland. Deelnemende organisaties, bedrijven en kennisinstellingen spreken zich in deze alliantie uit om samen het programma Ambitie 2020 van MVO Nederland te verwezenlijken. Doel is dat Nederland een wereldvoorbeeld wordt van een circulaire en inclusieve economie.

 

Hoort zegt het voort

Volop ambitie voor sociaal ondernemerschap in Noord-Nederland! Op de enquête die aan het symposium vooraf ging, kreeg die ambitie de hoogste score: een 5. Duurzaam ondernemen, onderwijs en schone energie scoorden met een 4 net iets lager. De beste manier om duurzaam ondernemen te promoten, is volgens de meerderheid van de geënquêteerden het delen van goede voorbeelden. Hoort zegt het voort!

 

Schijf van 5 van duurzaam ondernemen
Schijf van 5 van duurzaam ondernemen

auteur Eduard van den Hoff

a noordelijke alliantie      a publiek

noordelijke alliantie

 

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X