Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het democratisch vernieuwingsproces creëert een innovatieve en toekomstbestendige relatie en gelijkwaardige samenwerking.

Schildmeerdorpen werken samen aan de toekomst

29 maart 2019

De zes dorpen rond het Schildmeer gaan samenwerken aan de toekomst van hun gebied. Hellum, Overschild, Schildwolde, Siddeburen, Steendam, Tjuchem, elk dorp heeft zijn eigen dorpsvereniging. Omdat veel van de kansen en uitdagingen in het gebied dezelfde onderwerpen betreffen – denk bijvoorbeeld aan de aardbevingsproblematiek, de energietransitie, zorg, de recreatieve mogelijkheden van het prachtige Roegwold/Schildmeergebied – hebben de besturen van die dorpsverenigingen afgesproken hun krachten op die terreinen zoveel mogelijk te bundelen. Die krachtenbundeling moet gaan leiden tot zes integrale dorpsvisies, die kunnen worden samengevoegd tot één gebiedsvisie. 

Agenda van de Toekomst

Voordat het zover is, zal er nog veel water door het Schildmeer stromen en zal er met regelmaat met de bewoners worden gecommuniceerd om draagvlak te verwerven en gezamenlijk ‘de agenda van de toekomst’ vast te stellen. De besturen zijn overtuigd van de meerwaarde en kansrijkheid van deze aanpak om de bewoners zelf pro-actief mee te laten denken en doen over de (toekomstige) inrichting van hun eigen woon- en leefomgeving.

Democratisch vernieuwingsproces

Het proces wordt nadrukkelijk vormgegeven met directe betrokkenheid van de gemeente. De gemeente wil inwoners op een andere manier betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit democratisch vernieuwingsproces juicht ze van harte toe. Op deze wijze kan een innovatieve en toekomstbestendige relatie en gelijkwaardige samenwerking gecreëerd worden. Het is voor alle betrokken partijen een zoektocht/leerproces naar goed gestructureerde, constructieve en wederzijdse betrokkenheid. Inwoners kunnen dan permanent betrokken blijven en richting geven aan ontwikkelingen in de eigen omgeving, en niet alleen eens in de vier jaar hun stem uitbrengen.

Procesbegeleiding

CMO STAMM is sinds een half jaar betrokken bij de krachtenbundeling van de inwoners van de Schildmeerdorpen. Naast de gebiedsregisseur van Midden-Groningen zijn voor de verdere professionele begeleiding van het zes Schilddorpenproject afspraken gemaakt met de Vereniging Groninger Dorpen en CMO STAMM. Eén van de actieve inwoners heeft CMO STAMM en de Vereniging Groninger Dorpen gevraagd om de dorpsverenigingen te adviseren en te ondersteunen bij het vormgeven van het proces en bij de uitvoering.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X