Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Wat je zelf bedenkt, biedt meer houvast dan wat iemand anders je vertelt.

Stem voor de Toukomst van kinderen in armoede!

24 april 2020

Elk kind dat opgroeit met vertrouwen in de toekomst, kan dat later met vertrouwen doorgeven aan de volgende generatie. Dat is de gedachte achter ons idee ‘Perspectief voor gezinnen in armoede’ dat Tintengroep, de Alliantie van Kracht tegen Armoede, Sociaal Planbureau Groningen en CMO STAMM samen hebben ingediend bij Toukomst. Het programma Toukomst heeft als doel om met elkaar te werken aan beter leven, wonen en werken in Groningen.

Eén gezinsondersteuner en een gezinsbudget

In Groningen leven een kleine 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. Met ons initiatief – dat uitgaat van één aanspreekpunt voor het gezin en een gezinsbudget – willen we families die het (be)treft in staat stellen hun eigen toekomst duurzaam te verbeteren. Want wat je zelf bedenkt, biedt meer houvast dan wat iemand anders je vertelt.

Ons initiatief gaat uit van 1 aanspreekpunt voor het gezin. Een plan met daaraan gekoppeld een ‘familievolgend budget’, zodat we snel kunnen handelen. Wij kijken niet alleen naar het kind, maar naar het hele gezin. Want elk kind dat opgroeit met vertrouwen in de toekomst, kan dat later met vertrouwen doorgeven aan de volgende generatie. Dat vraagt mandaat om snel beslissingen te nemen. De gezinsondersteuner/coach voert samen met het gezin de regie over dit budget. De gezinnen/kinderen die we helpen staan centraal, niet de regels en richtlijnen. We vragen aan mensen wat ze nodig hebben en bieden een all-in pakket. We vragen wat er beter kan, wat zij nodig hebben en vooral hoe je samen het leven beter kunt maken. Deze manier van werken maakt oplossingen duurzamer.

Initiatief biedt maatwerk

We maken gebruik van ervaringsdeskundigen, zij weten als geen ander hoe belangrijk het is dat iemand naar je luistert en in je gelooft. Bovendien kennen zij de praktijk. Samen met alle betrokken partijen zoeken we naar wat het beste werkt, leren van elkaar en toetsen de effecten. Ouders krijgen zo de handvatten om hun eigen toekomst vorm te geven. Met daarin hun eigen dromen, ideeën en wensen. Door ze te verwezenlijken, bouwen ze aan een structureel betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen. Deze manier van werken maakt oplossingen duurzamer. Wat je zelf bedenkt, biedt meer houvast dan wat iemand anders je vertelt. Ons doel is: families die het (be)treft in staat stellen hun eigen toekomst duurzaam te verbeteren. Kinderen krijgen meer kansen als ze fijn opgroeien in hun gezin. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en denken meer in kansen en mogelijkheden.

We willen zoveel mogelijk gezinnen bereiken. Dat doen we niet vanachter ons bureau. Daarom gaan we er op uit, we gaan naar voedselbanken, speeltuinen, bibliotheken, consultatiebureaus, huisartsen, supermarkten, spelotheken, inbrengwinkels en andere plaatsen. We maken daarbij dankbaar gebruik van de kennis van de ervaringsdeskundigen. We bedenken structurele oplossingen, experimenteren en zoeken regelruimte. Daarvoor is durf en lef nodig om de bureaucratie weg te nemen. We starten leerkringen met alle betrokken partijen om van experiment naar integrale aanpak te komen.

Steun ons project

Steun je ons idee en/of wil je hieraan meewerken? Maak ons idee dan favoriet op de website van Toukomst. Hoe meer stemmen, hoe meer kans dat we dit plan mogen gaan uitvoeren!

Samenwerking

Tinten Welzijn, de Alliantie van Kracht, Sociaal Planbureau Groningen en CMO STAMM werken samen. Een lerend proces, waarin we van harte en met overtuiging onze ervaringen delen. We nodigen iedereen die kan bijdragen om met ons mee te doen.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

  • Erik Meij
  • e.meij@cmostamm.nl
  • 06 13 58 14 71

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X