Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Voor gemeenten is goede informatievoorziening over de ontwikkelingen en uitvoering binnen het Sociaal Domein cruciaal om ontwikkelingen te kunnen monitoren, de beleidsrealisatie te kunnen volgen en bij te kunnen sturen.

Sturing in het sociaal domein

28 augustus 2015

Voor gemeenten is goede informatievoorziening over de ontwikkelingen en uitvoering binnen het Sociaal Domein cruciaal om ontwikkelingen te kunnen monitoren, de beleidsrealisatie te kunnen volgen en bij te kunnen sturen. Gemeenten ontwikkelen hiervoor nu dashboards en stemmen dit af tussen raad, college en de ambtelijke organisatie.

Maand van de sturing in het Sociaal Domein
VNG heeft de maand september uitgeroepen tot de maand van sturing in het sociaal domein, waarin extra aandacht wordt besteed aan vraagstukken rond sturing en verantwoording.

Er worden werkateliers gehouden, pilots die over sturing en verantwoording gaan, worden uitgelicht en de gemeentelijke monitor sociaal domein wordt gepubliceerd op de website www.waarstaatjegemeente.nl.

De werkateliers ‘Sturing in het sociaal domein: een kwestie van beleid en uitvoering’ besteden aandacht aan het genereren van betrouwbare stuurinformatie, passend bij de doelen en ambities van de gemeente. Ook besteden ze aandacht aan de duiding en interpretatie van de stuurinformatie. Het eerste atelier vindt plaats op 7 september a.s.in Assen.

Prototype kwartaalrapportage en dashboard
Gemeenten (kunnen) worden ondersteund bij het op orde krijgen van hun informatiemanagement door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten (KING).  KING fungeert ook als broedplaats waar gemeenten samen prototypes ontwikkelen en doordenken hoe deze prototypes de gemeenten kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld in het sturen en monitoren op resultaten. CMO STAMM neemt, als afgevaardigde van de Drentse gemeenten actief deel aan deze doorontwikkeling.

De prototypes die ontwikkeld worden, zijn de prototypes:

  • Dashboard;
  • Bedoelingenboom (zie hieronder);
  • Kwartaalrapportage.

 

Voor vragen over dashboards, prototypes of voor meer informatie, neem contact op met Marja Janssens

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X