Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Jouw schuld = mijn schuld.

Schulden kunnen leiden tot een uitzichtloze situatie, een perspectief dat je niemand gunt. Ook bij jongeren komen geldproblemen vaak voor. Grote vraag bij deze schuldenproblematiek is of jongeren alleen verantwoordelijk zijn voor hun schulden of dat anderen medeverantwoordelijk zijn. En ook natuurlijk: hoe kun je schulden voorkomen en, mocht je ze toch hebben, hoe pak je dat dan aan?

Hoogste tijd voor een werkconferentie over dit onderwerp, door CMO STAMM georganiseerd met en voor jongeren. Dat het onderwerp schuldenproblematiek bij jongeren aanslaat, bleek wel uit een volle Statenzaal en een goed gevulde publieke tribune op 10 november 2016.

Openhartig

Het werd een indrukwekkende middag, waarin jongeren in filmportretten openhartig vertelden over hun ervaringen met geld, schulden en armoede. Studenten van het Alfa-college speelden vervolgens een aantal scenes uit het theaterstuk “De kale kip en de prins op de witte scooter’, die goed aansloten bij het onderwerp van de conferentie. Deze scenes gaven aan waar jongeren tegenaan lopen als ze schulden hebben. Voor jongeren kan er een uitzichtloze situatie ontstaan, door  opeenhoping van schulden, deurwaarders en incassobureaus en boetes.

Voorkomen is beter dan genezen

Aan het afsluitende Lagerhuisdebat deden zowel jongeren als schuldeisende partijen mee. Aan de hand van drie stellingen werd gediscussieerd over onderwerpen als om leren gaan met geld, de gezamenlijke verantwoordelijkheid van jongeren en schuldeisers bij schuldenproblematiek en passende hulp in de regio. Iedereen was het er over eens: voorkomen is beter is dan genezen. Leer kinderen op de basisschool hoe ze met geld om moeten gaan en betrek hun ouders er dan vooral bij. En een effectieve aanpak komt alleen tot stand door in gesprek te gaan met elkaar, door vroegtijdig schulden in beeld te krijgen en door samen te werken.

Filmimpressie

Van de werkconferentie is een korte filmimpressie gemaakt door jongeren van Spinlink, de Multimediawerkplaats van WerkPro. Zij maakten ook de filmportretten van jongeren die te maken hebben (gehad) met schulden en armoede.

Je kunt de impressie hier bekijken.2908289507

Filmportret Marijke

Filmportret Zarah

Filmportret Stephan

Filmportret Ricky

Pieter Hilhorst, wethouder Amsterdam, gaf bij ieder filmportret een inhoudelijke toelichting.

logos

Wat moet je allemaal regelen als je meerderjarig wordt? Waar heb je wettelijk recht op en waar vind je relevante informatie? Voor veel 17-jarige jongeren – en hun ouders – is het vaak lastig om alle veranderingen vanaf het achttiende jaar in beeld te hebben, zo blijkt uit onderzoek van Welstad en CMO STAMM in Stadskanaal naar armoede en schulden onder jongeren. Met de halfjaarlijkse alertheidscampagne in de regio Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) worden alle 17-jarigen beter voorbereid op hun overgang naar meerderjarigheid.

Jongeren hebben meegewerkt aan de posters die overal komen te hangen, medewerkers van Jimmy’s en de SWD houden ludieke acties op scholen en namens de gemeenten Delfzijl en Loppersum ontvangen alle 17-jarigen een brief. De gemeente Delfzijl en CMO STAMM namen hiervoor het initiatief, de uitwerking is volledig in handen van de lokale welzijnsorganisaties SWD en ASWA en hun jongeren.

Woon of werk je in de DAL-regio? Kijk binnenkort op straat eens goed om je heen!

Volgens de meest recente cijfers van het CBS staat de provincie Drenthe er iets gunstiger voor wat kortdurende en langdurende armoede betreft, dan Nederland. Hoewel dit een positief bericht is, gaat het in Drenthe nog steeds om veel huishoudens die op of onder de lage inkomensgrens leven en moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Vooral de langdurig armen hebben het moeilijk, en ook een kleinere kans om daar uit te komen. Dat vraagt om gerichte aandacht.

Armoede in Drenthe, waar hebben wij het dan over? In Drenthe heeft 9,6% van de huishoudens te maken met armoede die ten minste één jaar duurt, en 2,7% heeft te maken met armoede van 4 jaar of langer. In Nederland zijn deze percentages respectievelijk 10,4% en 3%. In heel Drenthe gaat het om 5.400 huishoudens, 10.700 personen en 3.200 minderjarige kinderen.

Signaleren en agenderen

Dat is wat CMO STAMM doet en hierbij gaan we moeilijke thema’s niet uit de weg. Op 23 mei organiseert CMO STAMM samen met de GKB, Solidair Groningen en Drenthe en Vaart Welzijn een academie over de toenemende armoede in Drenthe.

Ben je ook benieuwd naar de resultaten van het onderzoek naar armoede in Drenthe? Of wil je meer informatie over de verschillende aanpakken rondom armoede en schuldhulpverlening?

De informatiemap Kanskaarten is uitgebracht in het kader van het project ‘Kanskaarten’. Dit project is in samenwerking met Humanitas en Solidair Groningen & Drenthe in de provincie Groningen uitgevoerd en afgrond in maart 2016. Het project werd ondersteund door de provincie Groningen en het Kansfonds.

Doel van het project is om mensen te informeren over inkomensondersteunende mogelijkheden, zowel de landelijke als de lokale aanvullende voorzieningen. Niet iedereen weet welke voorzieningen er zijn en welke wegen vervolgens bewandeld moeten worden om een beroep op bepaalde voorzieningen te kunnen doen. Het middel dat hiervoor ingezet kan worden is de Kanskaart. De kracht van het project is dat mensen persoonlijk benaderd worden. Vrijwilligers brengen deze Kanskaart langs in dorpen/wijken en halen deze twee weken later op. Zo wordt informatie dicht bij huis verstrekt en is er ruimte voor een persoonlijk gesprek. Eventuele hulpvragen worden genoteerd en lokale voorzieningen worden benaderd voor de afhandeling van de vragen.

Als onderdeel van het Kanskaarten project is de website www.armoedegroningen.nl verder ontwikkeld.

De samenwerkende organisaties in het project Kanskaarten hebben op basis van hun ervaringen een informatiemap over dit project geschreven. Met behulp van deze map kunnen inwoners in hun dorp/wijk ook zelf met het project starten.

Meer dan 150 vertegenwoordigers van gemeenten, welzijn en andere maatschappelijke organisaties waren op 3 december aanwezig bij de bijeenkomst Schuldenproblematiek, vroegsignalering en aanpak, georganiseerd vanuit de Steunfunctie Armoede Groningen.

Fransje Grisnich, onderzoeker Sociaal Planbureau Groningen, gaf inzicht met haar presentatie in de cijfers Armoede in Groningen. Dr. Roeland van Geuns, lector armoede en participatie Hogeschool Amsterdam, ging met zijn inspirerende inleiding in op de impact van armoede; wat het doet met ons en hoe daarop in te spelen. Daarna hield Nynke Andringa een enthousiaste presentatie over de aanpak door het wijkteam Zuidwest in Leeuwarden.

Voor zie ook www.armoedegroningen.nl

 

Meer dan 100 vertegenwoordigers van gemeenten, welzijn en andere maatschappelijke organisaties waren op 24 september aanwezig bij de eerste bijeenkomst Schuldenproblematiek en Beschermingsbewind, georganiseerd vanuit de Steunfunctie Armoede Groningen.

Marcel Kooi, directeur van Beschermingsbewind Kompas ging in op de impact van beschermingsbewind op cliënten. Vervolgens vertelde Sella Meijs, bestuursadviseur gemeente Arnhem over de aanpak BooM (Budgetondersteuning op Maat) als alternatief op beschermingsbewind. De beide presentaties leidden tot een boeiende discussie tussen de deelnemers en  de sprekers.

De presentaties kunt u hier downloaden:

Voor meer informatie over dit thema; zie ook onze website www.armoedegroningen.nl.

1 op de 9 kinderen in Nederland leeft in armoede. Ziet u kansen om deze kinderen en het gezin waarin zij opgroeien te versterken in hun mogelijkheden? Dien dan vóór 15 september 2015 een projectaanvraag in bij Skanfonds.

Skanfonds zoekt projecten die deze kinderen en gezinnen versterken. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om hulp bij het opvoeden. Meer zelfvertrouwen opdoen. Durven praten over de problemen. En steun uit de buurt. Daardoor ontstaat er meer tegenwicht tegen de risico’s die opgroeien in armoede met zich meebrengt. En krijgen kind en gezin weer meer grip op hun bestaan.

Waarom insturen?

Door mee te doen maakt u niet alleen kans om uw project gefinancierd te krijgen. U haakt ook aan bij een bijzonder traject waarin de projecten leren van elkaar én van de opbrengsten.

Meer weten?

Lees meer over de voorwaarden en criteria op www.skanfonds.nl/armoede. En meld u gelijk aan voor de inspiratiebijeenkomst op 23 juni 2015. Voor vragen kunt u terecht bij Alie van der Wal, (035) 624 96 51.

Over Skanfonds

Skanfonds maakt zich sterk voor mensen in kwetsbare situaties. Al 57 jaar maakt het fonds initiatieven mogelijk waarin mensen omzien naar elkaar. De komende jaren investeren we extra in kinderen die opgroeien in armoede. Initiatieven daarvoor ondersteunen we met geld, kennis en energie.

 

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X