Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Project Regionale aanpak sociale cohesie.

Sociale cohesie is de sleutel-voorwaarde voor het ontstaan van organisatiekracht in gemeenschappen en dus voor het ontstaan van informele zorgnetwerken, coproductie voor de inrichting van buurten en dorpen en betrokkenheid van mensen die in de regio wonen, werken, leven. Daarom formuleerden de partijen in de Stuurgroep PLUS van het Woonleefbaarheidplan Eemsdelta, sociale cohesie als regionale opgave voor het WLP Eemsdelta.

Versterken organisatiekracht

Het project zet in op het versterken van de organisatiekracht van bewoners in kernen om daardoor de zelfredzaamheid te vergroten. De kracht die bewoners met elkaar kunnen ontwikkelen is cruciaal voor de leefbaarheid van onze regio in de komende twintig jaar. Om volwaardig in te zetten op sociale cohesie is het daarnaast ook noodzakelijk om in te zetten op de gemeentelijke organisatie. Deze moet ‘participatie proof’ ingericht worden en in staat zijn om bewonersinitiatieven integraal te faciliteren. De aanpak bestaat uit verkenning, activerend onderzoek, ondersteuning en advies, training en leren. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeentelijke vertegenwoordigers, SWD en de Hanzehogeschool. En loopt van augustus 2015 t/m augustus 2017.

CMO STAMM zet binnen dit project haar kennis en ervaringen met Overheidsparticipatie in en er zal gebruik worden gemaakt van het burgerpanel. Er worden provinciale bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de VGD en VGG om te zorgen dat de ontwikkelde kennis en ervaringen binnen Eemsdelta met alle andere overheden en maatschappelijke organisaties wordt gedeeld.

Samen eten is gezelliger en goedkoper dan in je eentje. Het fenomeen is erg in opkomst. Veel mensen missen contact met buurtgenoten. Er zijn maar weinig mensen die zij kennen en bij wie ze kunnen aankloppen. Dat bleek onlangs weer uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Op steeds meer plekken in Drenthe ontstaan initiatieven om buurt- of stadsgenoten samen te laten eten. Met louter samen eten los je eenzaamheid niet op. Daar is meer voor nodig. Maar het zorgt er wel voor dat mensen de deur uit gaan en aanspraak hebben.
De landelijk opererende Resto van Harte dient maaltijden op in Assen en Groningen. Daarnaast zijn er veel lokale initiatieven.

Dorpscoöperaties

CMO STAMM is betrokken bij de oprichting van meerdere dorpscoöperaties, onder meer in Valthermond, Nieuw-Dordrecht, Kloosterburen en Finsterwolde. De ene keer gaat het om het overnemen van een wijkcentrum, dan weer om het zelf organiseren van de zorg, het oprichten van een wooncoöperatie of het runnen van een heel dorpsbedrijf. In alle gevallen staat het samen eten hoog op het lijstje. Het voorziet heel erg in een behoefte.

Niet alleen voor eenzame mensen

De etentjes zijn niet louter bedoeld voor eenzame mensen. Het is ook een mooie manier op een goedkope manier aan een gezonde maaltijd te komen. En het is gewoon gezelliger om in gezamenlijkheid te eten. Dat geldt voor iedereen, niet alleen voor de mensen die thuis zitten te verpieteren.

Bron: DvhN, 31 januari 2015

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X