Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Op eigen kracht ver gekomen. Dat is de titel van de handreiking over de inclusie van derdelanders en de decentralisaties. De handreiking biedt goede voorbeelden, werkwijzen, projecten en aanpakken voor beleidsmakers in Nederland en maakt deel uit van het project ‘Inclusie in tijden van transitie’.

Inclusie is vaak het uitgangspunt voor (gemeentelijk) beleid. Iedereen doet mee in de samenleving en dat geldt voor alle bevolkingsgroepen. Maar hoe zorg je ervoor dat daadwerkelijk alle groepen aan bod komen? Hoe geef je inclusief beleid concreet vorm als gemeente of als burgers in een periode waarin grote verandering plaatsvinden rond jeugdzorg, zorg, Wmo en Participatiewet?

Dit waren centrale vragen waarmee het project Inclusie in tijden van transitie twee jaar geleden startte. CMO STAMM, Spectrum, Partoer, en Interconnect gingen hierin op zoek naar handvatten, concrete voorbeelden en kennisuitwisseling om de deelname van de groep derdelanders aan onze samenleving verder te versterken. Derdelanders zijn inwoners in Nederland die niet de Nederlandse of EU-nationaliteit hebben en die geldig in ons land wonen. De ene persoon om hier te werken, de ander om hier te studeren en weer een ander om samen te wonen met haar/zijn Nederlandse partner. De groep is zeer divers en kent verschillende culturele achtergronden, westers en niet-westers. Denk aan Amerikanen, Zuid-Afrikanen, Russen, Chinezen etc. Wat ze allemaal gemeen hebben is het in bezit zijn van een geldig verblijfsvisum. Lees meer over het project op www.transitie.eu of op deze website.

De handreiking kwam tot stand met financiële bijdragen van het Europees Integratiefonds (EIF) en de provincies Groningen, Friesland en Gelderland.

Download de handreiking (2 mb)

De eerste Nieuwsbrief Europa van dit jaar staat online. U kunt het hier downloaden. Deze nieuwsbrief wordt 3x per jaar verspreid. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief door een mail te sturen naar d.boekholt@cmostamm.nl onder vermelding van “Aanmelding nieuwsbrief Europa”.

Inhoud van nieuwsbrief #1-2015:

  • Inclusie derdelanders
  • Europees migratiefonds
  • Oldambt verbindt
  • INTERREG-conferentie

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X