Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deelname CMO STAMM studiedag ‘Effecten van beleid in wijken monitoren’.

Vanaf januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. De gemeenten hebben er baat bij dat het goed gaat met haar inwoners en haar wijken.

Kennis en ervaring

In de wijkenaanpak is jarenlang kennis en ervaring opgedaan met het verbeteren van de wijken en de gezondheid en sociaal economische uitgangspositie van haar inwoners. De uitgangspunten van de wijkaanpak vertonen grote overeenkomsten met de basisprincipes waarop de decentralisaties in het sociaal domein en het werken met sociale wijkteams zijn geënt. De uitdagingen die onderzoek naar de wijkaanpak met zich meebrengt, spelen ook bij de decentralisaties en het werken in sociale wijkteams.

Model voor monitoring

Opbrengst van de studiedag is de vertaling van de lessen uit (de onderzoeken naar) de wijkenaanpak naar het sociale domein, zodat ze ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld bij de monitoring van de decentralisaties in het sociale domein.

In Drenthe werken de gemeenten al toe naar een gezamenlijk model voor monitoring en verantwoording van het sociaal domein. De bovengenoemde lessen vormen een goede aanvulling in de ontwikkeling van dit model.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X