Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Drents onderwijs volop in beweging!.

Onderwijsmonitor 2015

De Drentse Onderwijsmonitor blijkt een goed middel om de resultaten van Drentse leerlingen in beeld te krijgen en daardoor de vinger aan de pols te houden wat betreft de kwaliteit van het Drentse onderwijs. In Drenthe (en Nederland) gaan leerlingen nog even vaak naar het speciaal (basis)onderwijs als het voorgaand schooljaar. Vergeleken met scholen in Nederland zijn Drentse basisscholen vaker overgestapt naar alternatieve eindtoetsen als IEP en ROUTE8. De Centrale Eindtoets wordt nog wel door veruit de meeste scholen afgenomen.  En bij taal- en rekentoetsen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs doen zowel vmbo-ers als havisten en vwo-ers het goed. Dat zijn enkele conclusies uit de 10e editie van de Drentse Onderwijsmonitor die op 9 maart 2016 wordt overhandigd aan de heer F. Dingelstad, directeur van de directie Primair Onderwijs en plaatsvervangend directeur-generaal PO/VO van het Ministerie van OCW.

De Drentse Onderwijsmonitor

De Drentse Onderwijsmonitor verschijnt dit jaar voor de tiende keer in opdracht van de provincie Drenthe en de Vereniging Drentse Gemeenten en is uitgevoerd door CMO STAMM. Het brengt de onderwijspositie en -prestaties van Drentse leerlingen in beeld, van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Belangrijke informatiebronnen zijn de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast leveren steeds meer scholen in het primair onderwijs (93% van de basisscholen) en alle scholen voor voortgezet onderwijs gegevens aan.

 

Het leven van mensen wordt volledig beheerst door de aardbevingen; het is en blijft ‘het gesprek van de dag’, de angst en onzekerheid en erkenning door de overheid.

Dit is momenteel de situatie voor de inwoners van het aardbevingsgebied van Groningen. Elke dag worden de mensen met de gevolgen van de aardbevingen geconfronteerd. Door het meemaken van een aardbeving zelf, de schade die deze bevingen aan de huizen veroorzaken, het gehele proces van schadeafhandeling. CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen onderzochten de beleving en de meningen van de bewoners zelf; met welke problemen hebben ze te maken en welke oplossingsrichtingen zien ze. Dit maakt onderdeel van het grootschalige woningsmarkt onderzoek van de TU Delft.

Uit ons onderzoek blijkt dat de problemen in het aardbevingsgebied zich opstapelen. Veel mensen voelen zich onveilig en willen vertrekken uit de provincie. De woningmarkt functioneert niet goed meer. Het vertrouwen in overheid en NAM is tot een dieptepunt gedaald.

Vrijwel alle ruim 600 deelnemers aan de Versnellingssessies en bewonersavonden waren positief over het verloop van de bijeenkomsten. De mogelijkheid dat mensen hun stem konden laten horen en hun gevoelens en emoties konden uiten werden zeer op prijs gesteld. Tegelijk waren er ook sceptische en boze reacties. Vooral over het onrecht dat de mensen wordt aangedaan en om het feit dat sommige mensen dusdanig veel schade aan hun huis hebben dat ze totaal geen uitweg of kansen meer zien.

Lees hier het volledige rapport

Minister Kamp heeft gereageerd op het onderzoek en laat via een woordvoerder weten: ,,De uitkomst van het onderzoek is ernstig. Het maakt duidelijk dat er de komende jaren nog veel werk te verrichten is om de veiligheid en leefbaarheid in Groningen te verbeteren en daarmee het vertrouwen van de Groningers terug te winnen”.

Achtergrond

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een grootschalig woningmarktonderzoek in het aardbevingsgebied dat is gedaan door OTB Onderzoek voor de gebouwde omgeving van de Technische Universiteit Delft in samenwerking met CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen in 2015. De opdracht werd verstrekt door de Dialoogtafel Groningen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in 9 gemeenten die ten tijde van het onderzoek werden afgebakend als het aardbevingsgebied van Groningen. Te weten: Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum. De verdiepende gesprekken met bewoners zijn gehouden in oktober en november 2015.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X