Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Over tweedeling en leiderschap.

Woensdag werd Nederland wakker met het nieuws dat Donald Trump verkozen is tot president van Amerika. En daarmee de machtigste man van de vrije wereld wordt. Een wake up call voor velen. Waarom kozen mensen voor hem? Een man die zegt mensen uit te willen sluiten, met een sterke mening over wie er wel en niet bij hoort in de samenleving.

En wat kunnen wij hier van leren? Ons land is dan wel niet zo sterk gepolariseerd als Amerika, maar ook in Nederland is sprake van een grote, sterke onderstroom van mensen die zich niet meer gezien en gehoord voelen. Mensen die hun vertrouwde basis steeds verder zien afbrokkelen en zich zorgen maken over hun toekomst en die van hun kinderen.

Nemen wij de zorgen van deze mensen wel serieus genoeg? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Dat kan en moet beter. De uitdaging ligt er om ook hen weer perspectief bieden voor een betere toekomst. En te (blijven) investeren in de onderlinge verbondenheid.

We zijn hiervoor meer dan ooit gemotiveerd. Samen met onze partners maken wij ons dagelijks sterk voor de groepen in de samenleving die dat nodig hebben. We werken elke dag aan een veerkrachtige, verbonden samenleving. In deze nieuwsbrief vindt u daarvan weer mooie voorbeelden.

Een krachtige samenleving vraagt om goed leiderschap. Tijdens het MLAB dat we voor onze relaties organiseren op 9 december, staan we uitgebreid bij dit onderwerp stil. Herman Pleij vertelt ons op die middag hoe hij aankijkt tegen de tweedeling in de maatschappij en wat dat vraagt van leiderschap. Een inspirerende ontmoeting, waar we naar uitkijken!

Yvonne Turenhout
directeur-bestuurder

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X