Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Vrijwilligers in de prijzen.

Een samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligerswerk speelt een centrale rol in het versterken van de samenhang en de sociale cohesie van de samenleving. Jaarlijks zet de provincie Groningen vrijwilligers in het zonnetje door het uitreiken van de Provinciale Vrijwilligersprijs.

Maandag 12 december was het weer zo ver. De Statenzaal zat vol met 100 vrijwilligers van de genomineerde organisaties en genodigden. Er waren veel lachende gezichten waar ook spanning op te lezen was. Gedeputeerde Eelco Eikenaar praatte het gevarieerde en feestelijke programma aan elkaar.  Praatjes werden afgewisseld met theatrale acts van het gelegenheidsduo Basz de Jonge en Sarah Schierbeek. Zij zetten de vrijwilligers op een leuke manier in het zonnetje. Twee studenten van het Noorderpoort College, opleiding multimedia, hadden op locatie filmportretten gemaakt van de genomineerde organisaties. Tijdens de uitreiking waren deze filmportretten voor het eerst te zien. Deze portretten gaven in het kort een goed beeld wat de organisaties doen.

Na de filmportretten was het zover: Eelco Eikenaar maakte de prijswinnaars bekend. Per categorie riep hij de genomineerden naar voren en maakte hij bekend wie de winnaar was.

De winnaars

In de categorie Zorg: Dierenambulance Groningen.

In de categorie leefbaarheid: Boetiek Armslag.

En in de categorie jeugd: Kinderspelweek Zuidhorn.

De winnaars ontvingen een juryrapport en een cheque van 3000 euro. Verliezers waren er niet; alle andere genomineerden ontvingen een aanmoedigingsprijs van 1000 euro én ook een juryrapport. In de categorie zorg was dat ’t Hamelhuis, bij jeugd de Rode Kruisstudentendesk en bij leefbaarheid RTV Westerwolde. Het theatrale sloot de avond af met een vrijwilligersloflied en daarna was er gelegenheid om na te genieten onder het genot van een drankje en hapje.

Meer informatie over vrijwilligerswerk: www.vrijwilligersgroningen.nl

 

 

 

Donderdag 13 oktober j.l. heeft de jury de 6 genomineerden voor de Provinciale Vrijwilligersprijs 2016 van de provincie Groningen gekozen. Er zijn dit jaar 127 aanmeldingen binnen gekomen.

Dit zijn de genomineerde organisaties:

Stemmen

Tussen donderdag 20 oktober en zondag 20 november kunnen alle inwoners van de provincie Groningen hun stem uitbrengen op de genomineerden via de internetstemming. Dit kan op https://provinciegroningen.typeform.com/to/BFLOfO.

De internetstemming is een hulpmiddel voor de jury bij het kiezen van de prijswinnaars.

Begin december reikt gedeputeerde Eelco Eikenaar de Provinciale Vrijwilligersprijs uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Statenzaal van het Provinciehuis.  De winnaars ontvangen een cheque van 3.000 euro.

De zes genomineerde vrijwilligersorganisaties

Naam organisatie

Activiteiten

Stichting Hamelhuys (Zorg) Het Hamelhuys in Groningen is een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Zo’n 40 vrijwilligers bieden een luisterend oor, organiseren activiteiten en geven praktische hulp. Daarmee vergemakkelijken zij de intense belasting van de behandeling voor patiënten en hun familie, waardoor de focus ligt waar het hoort: herstel en genezing. De vrijwilligers geven ondersteuning bij medische afspraken (buddy’s), doen licht huishoudelijk werk, kunnen maaltijden verzorgen en bieden kinderopvang. Maar ook samen wandelen of een spelletje doen kan. In het inloophuis worden allerlei activiteiten georganiseerd, van yogalessen tot schilderen. In korte tijd heeft het Hamelhuys een hecht team opgebouwd dat zich iedere dag enthousiast inzet voor het gezamenlijke doel: er zijn voor de medemens die moet leven met de ziekte kanker.
Vereniging Dierenambulance Groningen (Zorg) De 48 vrijwilligers van de Dierenambulance Groningen staan al zo’n 37 jaar dag en nacht klaar voor de dieren in de stad Groningen en de omliggende gemeenten. Zij helpen zieke en gewonde dieren, halen overleden (huis)dieren op en regelen desgewenst ook de begrafenis of crematie. Gevonden dieren worden geregistreerd, waarbij geprobeerd wordt om de eigenaar te achterhalen. Daarnaast geven de vrijwilligers voorlichting op scholen en tijdens de open dagen. Een belangrijke nevendoelstelling is het bieden van participatiebanen, werkervaringsplaatsen en stageplekken. Soms is het vrijwilligerswerk een opstap naar een betaalde baan, maar het is vooral zinvol en mooi vrijwilligerswerk, in een hecht en betrokken team.
Boetiek Armslag

(Leefbaarheid)

Boetiek Armslag is een kledingwinkel in Stadskanaal, speciaal voor mensen met een minimum inkomen of alleen AOW. Met een klantenkaart zijn zij ieder kwartaal van harte welkom om vier (seizoens)kledingstukken, schoenen of beddengoed uit te zoeken. De winkel voorziet in een grote behoefte, met al meer dan 1000 klantenkaarthouders. De boetiek ontvangt geen subsidies en wordt draaiende gehouden door 28 enthousiaste vrijwilligers. Een deel van de vrijwilligers was eerst klant en zet zich nu als vrijwilliger in voor de winkel. Ook vanuit de stichting NOVO komen mensen als dagbesteding bij Armslag werken. De vrijwilligers zijn trots op hun boetiek en vinden het geweldig dat zij zoveel mensen blij kunnen maken met kleding en de andere spullen die ingebracht worden!
RTV Westerwolde(Leefbaarheid) RTV Westerwolde is de lokale omroep van Bellingwedde, Pekela en Vlagtwedde , en maakt lokale radio voor Zuid- en Oost-Groningen. Sinds 1993 worden de Westerwolders dagelijks geïnformeerd en geamuseerd met een mix van muziek, lokaal nieuws en themaprogramma’s. Het razend populaire spel Radiobingo kent vele fans en heeft deelnemers tot ver buiten de grenzen van het verzorgingsgebied. Ruim 100 vrijwilligers zorgen iedere dag met veel plezier voor het nieuws en de uitzendingen. Ook vullen zij de nieuwssite www.westerwoldeactueel.nl, met het laatste lokale en regionale (sport)nieuws, het weerbericht en interessante reportages. De vrijwilligers van RTV Westerwolde leveren met hun professionele inzet een flinke bijdrage aan de leefbaarheid en levendigheid in het gebied.
KinderSpelweek Zuidhorn (Jeugd) Zo’n 45 vrijwilligers tussen de 15 en 35 jaar zorgen ieder jaar voor een fantastische week voor ruim 170 kinderen uit Zuidhorn en omgeving. De hele week is het groot feest en zijn er veel activiteiten: van hutten bouwen tot bootje varen, sport en muziek. De KinderSpelweek werkt samen met ouders, lokale ondernemers, de gemeente en dorpsbewoners, maar ook met de voedselbank, buurtwerk en vluchtelingenwerk. Door die samenwerking kunnen kinderen die het minder gemakkelijk hebben, kosteloos meedoen. De vrijwilligers vormen een hechte en enthousiaste groep, met een warm hart voor iedereen. Het zijn deze vrijwilligers die de schakel vormen van het succes van de KinderSpelweek, die eind augustus dit jaar al voor de dertiende keer gehouden is in Zuidhorn.
Rode Kruis Studentendesk Groningen (Jeugd) De Studentendesk zorgt ervoor dat studenten naast hun studie iets kunnen betekenen voor een ander, maar ook dat zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Met ruim 1.000 vrijwilligers in het bestand, worden allerlei kleine en grote projecten georganiseerd, waarbij de maatschappelijke betrokkenheid groot is. Zo wordt er voorgelezen aan kinderen met een visuele beperking, krijgen migrantenvrouwen en kinderen taalles en worden in het project ‘Adopteer een opa of oma’ studenten gekoppeld aan ouderen in een sociaal isolement. De Rode Kruis Studentendesk Groningen is de grootste van Nederland. Iets waar de studenten trots op zijn.

Heeft u uw keuze kunnen maken? Via het digitale stemformulier kunt u uw stem uitbrengen.

Meer dan 100 deelnemers dachten mee en lieten zich inspireren op de miniconferentie ‘Meedoen in het vrijwilligerswerk – ook door kwetsbare groepen!’, die door CMO STAMM op 14 december 2015 werd georganiseerd in Het DOK te Groningen.

De rode draad tijdens deze tijdens miniconferentie was (Hoe) kunnen we ervoor zorgen dat ook mensen met beperkingen kunnen meedoen? Zijn mensen met een psychische, sociale of verstandelijke beperking welkom als ze zich vrijwillig en onbetaald willen inzetten? Onderzoek laat de nodige haken en ogen zien. Maar vanuit de praktijk in de provincie Groningen zijn ook diverse successen te melden.

Presentaties

 • Waarom ‘meedoen’ niet voor iedereen vanzelf gaat – Eric de Kruik en Mark Gremmen van KING (KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten) over de recente publicatie ‘Kwetsbare groepen in een inclusieve samenleving’.
  In deelsessies kon men kennismaken met één van drie succesvolle initiatieven als het gaat om vrijwillige inzet door uitkeringsgerechtigden, anderstaligen en mensen met een psychische of verstandelijke beperking;
 • Waarom meedoen niet voor iedereen vanzelf gaat Tegenprestatie in de gemeente Stadskanaal, m.m.v. Jaap Boer (Welstad). Doelgroep: uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (trede 2);
 • Samen Sterk zonder Stigma, over mensen met psychische beperkingen en hoe zij aansluiting kunnen vinden in vrijwilligersorganisaties. M.m.v. Ivo van Zuijlen;
 • Meedoen en vrijwillige inzet,m.v. Juliette Meijerink (MJD/Sozawe Hoogeland). Doelgroep: spoor-3-kandidaten SoZaWe, waaronder veel vluchtelingen en anderstaligen.

Hein Bloemink leidde op inspirerende wijze het programma; Theatergroep Oja! zorgde voor enkele luchtige en herkenbare intermezzo’s.

De miniconferentie was onderdeel van het door de provincie Groningen gesubsidieerde project ‘Vrijwilligerswerk en kwetsbare groepen’ en werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen.

Op maandag 7 december, de Nationale Vrijwilligersdag, is de Provinciale Vrijwilligersprijs 21015 uitgereikt. In iedere categorie kreeg een genomineerde organisatie de prijs van 3.000 euro.

In een stampvolle Statenzaal van het provinciehuis in Groningen wachtten de genomineerden in spanning op de bekendmaking van de prijswinnaars. De spanning werd behoorlijk opgevoerd  tijdens een geanimeerd programma met diverse theateracts van Theater Authentiek en filmportretten gemaakt door studenten van het Noorderpoort.

In de categorie Zorg kreeg het Alzheimercafé Hoogezand-Sappemeer de prijs uitgereikt door gedeputeerde Eelco Eikenaar. De gelukkige in de categorie Jeugd was Jeugdsoos de Boerderij uit Onstwedde en de prijs in de categorie Leefbaarheid ging naar de vrijwilligers van de Stichting Oude Groninger Kerken. De andere genomineerden, Jongerencentrum Express uit Uithuizen, ReumActief uit Stadskanaal en de Eeterie van wijkcentrum het Dok uit Groningen hoefden niet met lege handen naar huis en ontvingen een aanmoedigingsprijs.

Zie ook het artikel in het dagblad van het Noorden, de filmportretten die gemaakt zijn van de organisatie en het vrijwilligerslied.

IMG_0405 (2)    IMG_0399

Maandag 12 oktober heeft de jury  de zes genomineerden voor de Provinciale Vrijwilligersprijs 2015 gekozen. Er zijn dit jaar 97 aanmeldingen binnengekomen.

De genomineerde organisaties per categorie:

Jeugd

 • Jeugdsoos de Boerderij, Onstwedde
 • Stichting Jongerencentrum Express, Uithuizen

Zorg

 • ReumActief, Stadskanaal e.o.
 • Alzheimercafé, Hoogezand

Leefbaarheid

 • Stichting Oude Groninger Kerken, Groningen
 • Buurtrestaurant “de Eeterie” in Wijkcentrum het Dok, Groningen

Tussen 20 oktober en 1 november kunnen alle inwoners van de provincie Groningen hun stem uitbrengen op de genomineerden via de internetstemming. Dit kan op www.provinciegroningen.nl

De internetstemming is een hulpmiddel voor de jury bij het kiezen van de  prijswinnaars.

Begin december reikt gedeputeerde Eelco Eikenaar de Provinciale Vrijwilligersprijs uit tijdens een  feestelijke bijeenkomst in de Statenzaal van het Provinciehuis.

Wij hebben achtergrondinformatie en tips over het vinden en binden van vrijwilligers voor u gebundeld in de nieuwsbrief ‘Aan de slag met de nieuwe vrijwilliger’, die u kunt lezen en uitprinten via deze link.

Indien u de nieuwsbrief voortaan per mail wilt ontvangen, kunt u dit aangeven bij Daniëlle Boekholt: d.boekholt@cmostamm.nl.

 

Het Odensehuis in Groningen, de stichting Sintcentrale in Veendam en de stichting Buurthuiskamer in Aduard zijn de winnaars van de Provinciale Vrijwilligersprijs 2014. De winnaars werden maandag 1 december bekend gemaakt door gedeputeerde Marianne Besselink tijdens en feestelijke bijenkomst in het Provinciehuis. Met de prijs wil de provincie haar waardering laten blijken voor het vele vrijwilligerswerk in Stad en Ommeland.

Er werden prijzen uitgereikt in de categorieën zorg, leefbaarheid en jeugd. Het Odensehuis won de prijs in de categorie zorg, de Sintcentrale in de categorie jeugd en de Stichting Burthuiskamer Aduard in de categorie leefbaarheid.

De overige genomineerden, Stichting DWS uit Stadskanaal, Stichting Jeugdwerk Harkstede en Buurtbemiddeling Delfzijl ontvingen en aanmoedigingsprijs. De winnaars krijgen en bedrag van 3000 euro; de aanmoedigingsprijs bedraagt 1000 euro.

Lees het hele artikel en extra achtergrond informatie op proviciegroningen.nl

https://www.youtube.com/watch?v=VsgnfK6xMPs

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X