Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Mensen op leeftijd willen van betekenis zijn, dag en nacht. Kwaliteit van leven hebben. Ook met toenemende beperkingen, waarmee je nou eenmaal mee hebt om te gaan. Het concept van positieve gezondheid.

Terugblik symposium ‘Samen op weg naar de beste Drentse dienstverlening aan ouderen!’

6 mei 2021

Op donderdag 22 april organiseerde de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen het Symposium ‘Samen op weg naar de beste Drentse dienstverlening aan ouderen’.  Een online symposium die druk bezocht werd door 220 deelnemers. We stellen de gedeelde informatie graag hieronder beschikbaar.

Als aftrap nam prof. dr. Robbert Huijsman, directeur/bestuurder Geriant en projectleider van het nationaal actieplan casemanagement dementie, de deelnemers mee in de opgaven en visie op de oplossingsrichting in een inspirerend filmpje. Voor sommige deelnemers was de videoboodschap niet helemaal goed te volgen. Deze kun je hier dan ook nog terugkijken!

Tijdens de rondetafeldiscussie met enkele Alliantiebestuurders werden stellingen besproken die de opgaven weergeven waar we in Drenthe voor staan. Ook deelnemers konden van tevoren hun mening geven op de stellingen. Je kunt deze input terugkijken in de opname van het gehele symposium. De Alliantiebestuurders die met elkaar in gesprek gingen waren:

  • Harmke Vlieg (wethouder Gemeente Assen en voorzitter bestuurlijke Alliantie Drentse Zorg met ouderen)
  • Gia Wallinga (directeur Zorg Icare V&V
  • Ron Wissink (voorzitter RvB Huisartsenzorg Drenthe)
  • Bert Moormann (directeur -bestuurder Domesta)
  • Anjo Geluk (voorzitter Denktank 60+ Noord)

Na een energieke pauze door Eefje Weismann van Sport Drenthe waren de deelnemers klaar voor één van de zes deelsessies die men van tevoren zelf gekozen had. De onderwerpen van de deelsessies komen voort uit de thema’s die leidend zijn binnen de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen.

Afsluitend zijn highlights gedeeld uit de verschillende deelsessies en is de eerste opzet van het Kennisplatform Drentse Zorg met Ouderen ‘gelanceerd’!

Informatie uit het symposium beschikbaar

Er is veel informatie gedeeld tijdens het symposium. Ook kunnen we ons voorstellen dat je het gehele symposium, en alle deelsessie zou willen bekijken. Dat kan. We delen hieronder de informatie uit het symposium en de verschillende deelsessies (zie ook het overzicht van de verschillende deelsessies).

Introductieboodschap van prof. dr. Robbert Huijsman

Lees het artikel Corona leidt tot dementiecrisis achter voordeuren van prof. dr. Robbert Huijsman in SKIPR.

Plenaire gedeelte van het symposium

Deelsessie 1: Data en monitoring. Inzichten uit Regiobeeld Drentse ouderenzorg

  • Video-opname Data en monitoring. Inzichten uit Regiobeeld Drentse ouderenzorg:

Deelsessie 2: Domeinoverstijgend samenwerken in de praktijk; voor een langer en veiliger thuis in de eigen gemeenschap

  • Video-opname Domeinoverstijgend samenwerken in de praktijk; voor een langer en veiliger thuis in de eigen gemeenschap

Deelsessie 3: Ouderenparticipatie. Ouderen aan zet, want ouderen kunnen het verschil maken

  • Video-opname Ouderenparticipatie. Ouderen aan zet, want ouderen kunnen het verschil maken

Van deelsessie 3 is geen presentatie beschikbaar.

Deelsessie 4: Wonen, Welzijn en Zorg. Woonopgave voor ouderen in Drenthe

  • Video-presentatie Wonen, Welzijn en Zorg. Woonopgave voor ouderen in Drenthe

Deelsessie 5: Proactieve zorgplanning en voorbereiden op de laatste levensfase

Deelsessie 6: Grensvlakken tussen de Wmo/Zvw en Wlz; hete aardappel of samen optrekken

  • Video-opname Grensvlakken tussen de Wmo/Zvw en Wlz; hete aardappel of samen optrekken:

Meer informatie

We nodigen je graag uit de website Drentse Zorg met Ouderen te bezoeken.

Partners Alliantie

In de Alliantie vertegenwoordigen de onderstaande partners de verschillende domeinen in de Drentse dienstverlening aan ouderen

logo's partners

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X