Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Europa.

Kennis en innovatie elders opgedaan in Europa, helpt ons de leefbaarheid in Groningen en Drenthe te vergroten. Hierdoor hoeven wij niet het wiel opnieuw uit te vinden en gaan wij strategische allianties aan met (kennis)netwerken elders in Europa. Bovendien biedt Europa gemeenten en maatschappelijke organisaties financiële mogelijkheden hun prioriteiten te verwezenlijken. Of het nu gaat om versterking van de zorg, werkgelegenheid, ondernemerschap, burgerparticipatie, mantelzorg of jeugd. Soms heeft een project een extra impuls nodig. Daarvoor zijn tal van Europese mogelijkheden.

CMO STAMM brengt Europese gelden naar de regio. We scannen dagelijks de kansen voor Europese subsidies. We verbinden deze aan projecten in het sociale domein. Niet alleen met geld, maar ook met extra kennis en betrouwbare samenwerkingspartners. Wij kunnen voor u een subsidieaanvraag indienen, maar brengen ook regionale initiatieven met elkaar en met soortgelijke initiatieven in Europa in contact. Zo ontstaat er unieke uitwisseling van kennis en ervaring.

Subthema's.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X