Europa.

Kennis en innovatie elders opgedaan in Europa, helpt ons de leefbaarheid in Groningen en Drenthe te vergroten o.a. door het wiel niet opnieuw te hoeven uitvinden en strategische allianties aan te gaan met (kennis)netwerken, elders in Europa. Bovendien biedt Europa gemeenten en maatschappelijke organisaties financiële mogelijkheden hun prioriteiten te verwezenlijken. Of het nu gaat om versterking van de zorg, werkgelegenheid, ondernemerschap, burgerparticipatie, mantelzorg of jeugd. Soms heeft een project een extra impuls nodig. Daarvoor zijn tal van Europese mogelijkheden.

CMO STAMM brengt Europese gelden naar de regio. We scannen dagelijks de kansen voor Europese subsidies. We verbinden deze aan projecten in het sociale domein. Niet alleen met geld, maar ook met extra kennis en betrouwbare samenwerkingspartners. Wij kunnen voor u een subsidieaanvraag indienen, maar brengen ook regionale initiatieven met elkaar en met soortgelijke initiatieven in Europa in contact. Zo ontstaat er unieke uitwisseling van kennis en ervaring.

Subthema's.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.

X