Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Gezondheid en welzijn.

Een belangrijk deel van ons leven wordt bepaald door onze gezondheid en ons welzijn. Het gaat daarbij om je feitelijke lichamelijke gezondheid, maar zeker ook om je ervaren gezondheid. Een brede kijk op gezondheid is die van de positieve gezondheidsbenadering. Positieve gezondheid kijkt niet alleen naar of je wel of niet ziek bent, maar ook of je lekker in je vel zit, leuke dingen doet en of je goed voor jezelf kan zorgen. Bij welzijn gaat het over hoe tevreden mensen zijn met hun leven en of zij regie ervaren over hun leven.

Een sterke sociale basis en gezonde leefomgeving dragen bij aan gezondheid en welzijn van mensen. De sociale basis verwijst naar de netwerken en hulpbronnen in de directe omgeving van mensen.

Gemeenten zetten zich in om het welzijn van inwoners te verbeteren en mensen te helpen die het (tijdelijk) niet redden. Dit doen ze vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdwet en de Participatiewet. Ook andere partijen zoals zorg- en welzijnsorganisaties hebben een taak in het verbeteren of op pijl houden van de gezondheid en welzijn van mensen.

Verschillende ontwikkelingen zetten onze zorg, gezondheid en welzijn in de aankomende jaren (verder) onder druk. Denk hierbij aan vergrijzing, een toename van het aantal chronisch zieken en minder zorgpersoneel. Verder kan sociale ongelijkheid leiden tot ongelijke toegang tot onze gezondheidszorg, met als gevolg toenemende gezondheidsverschillen

CMO STAMM adviseert burgers, gemeenten en instellingen bij deze uitdagende veranderopgave. We zien volop kansen bij het aanboren van de eigen kracht van burgers. Maar willen ook de grenzen van deze kanteling voor kwetsbare burgers bewaken. Daar blijft een steuntje in de rug nodig. Omdat ook de kwetsbare burger net als ieder ander recht heeft op een goed leven en optimale participatie.

Subthema's.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X