Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Inclusie en diversiteit

Discriminatie aanpakken.

In een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee mag doen, krijgen mensen het gevoel dat ze erbij horen. Discriminatie staat haaks op deze gedachte. Als mensen elkaar beoordelen op kenmerken die er niet toe doen, dan heeft dat een groot impact op iemands leven én op onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan salarisverschillen tussen een man en vrouw, terwijl ze dezelfde functie in het bedrijf hebben. Of aan het niet kunnen vinden van een baan, omdat jouw achternaam niet Nederlands klinkt. Mensen krijgen hierdoor juist het gevoel dat ze niet zichzelf mogen zijn, er niet bij mogen horen en haken soms zelfs af.

Gemeenten hebben de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat inwoners die discriminatie ervaren, of dit zien gebeuren, dit kunnen melden bij een onafhankelijk meldpunt. Ook wel antidiscriminatievoorziening (adv) genoemd. Het Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) voert deze wettelijke taak voor elf van de twaalf Drentse gemeenten uit. Deze gemeenschappelijke voorziening is een onafhankelijk onderdeel binnen CMO STAMM. Het MDD is lid van de landelijke branchevereniging Discriminatie.nl en volgt de landelijke protocollen.

Wij zien het als een belangrijke taak om discriminatie te voorkomen en aan te pakken. Jaarlijks publiceren de drie noordelijke adv’s samen met de politie hun geregistreerde cijfers in de Monitor Discriminatie Noord-Nederland. Op basis van deze cijfers constateren we trends, ontwikkelingen en signalen voor maatschappelijke opgaven. In Drenthe zetten we in op ‘provinciaal bundelen en lokaal invullen’. Samen werken we aan een krachtige samenleving waarin iedereen mee mag doen. Onze inzet is altijd gericht op depolarisatie, dialoog, verbinding en wederzijds respect. We zetten de mens centraal en staan altijd open voor nieuwe ontwikkelingen en visies. Daar waar het schuurt, zoeken we samen naar verbindingen, oplossingsrichtingen of handelingsperspectieven.

Samen met bewoners, gemeenten, maatschappelijke organisaties en provincie.

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Hoe kunnen Drentse gemeenten discriminatie aanpakken?

Mensen ervaren nog dagelijks in hun eigen omgeving discriminatie. Dat heeft een groot impact op hen én op onze samenleving. Voor gemeenten is een belangrijke taak weggelegd om discriminatie aan te pakken en te voorkomen. Ook in Drenthe.

Lees verder

Discriminatie op grond van afkomst en huidskleur heeft veel impact in Noord-Nederland

Discriminatie op grond van ras en huidskleur is de meest gemelde discriminatiegrond in het Noorden. Ook in Drenthe. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2022 Noord-Nederland.

Lees verder

Discriminatie, mag dat?

‘Discriminatie, mag dat?’ Zo luidt de titel van de gastles die het Meldpunt Discriminatie Drenthe aan groepen 7 en 8 leerlingen geeft in Drenthe. In deze gastles gaat het over vooroordelen en discriminatie.

Lees verder

Opdrachten.

Kennisbank.

Nieuwsbrief.

Wij zijn gek op kennis delen en houden je graag op de hoogte met blogs, nieuws en projecten rondom actuele maatschappelijke thema’s. Ook de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je hier aan.

Volg ons.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X