Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Inclusie en diversiteit

Drenthe inclusief, Regenboog en Toegankelijkheid.

In Drenthe maakt men zich hard voor een inclusieve Drentse samenleving waarin iedereen zich welkom voelt, mee kan doen en erbij hoort. Dit is ongeacht iemands beperking, leeftijd, etnische achtergrond, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Ieder mens heeft dezelfde rechten. Volwaardig meedoen, is helaas nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Door in te zetten op dit thema, leveren we een bijdrage aan drie doelen vanuit de Sustainable Development Goals (SDG’s).

• Doel 5: Gendergelijkheid.
• Doel 10: Ongelijkheid verminderen.
• Doel 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten.

Samen werken we aan een Inclusief Drenthe. We investeren specifiek in het versterken van de verbindingen tussen bestaande activiteiten, structuren en beleid en de verschillende sectoren en niveaus. Vanuit dit overkoepelende perspectief van Drenthe Inclusief, brengen we organisaties en inwoners twee keer per jaar samen in een kennis- en leernetwerk. Dit gebeurt aan de hand van een actueel thema. Ook organiseren we specifieke bijeenkomsten rondom LHBTIQ+ thema’s. De provincie Drenthe is sinds 2016 een regenboogprovincie en gemeenten hebben zich hieraan gecommitteerd. We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande projecten, zoals de verdere uitrol van het project BOI. Voor Toegankelijkheid zijn drie kennis- en leerbijeenkomsten per jaar.

Met de drie genoemde activiteiten krijgt een inclusieve, Drentse samenleving steeds meer concreet vorm en neemt kansengelijkheid toe.

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Evenementen op Drentse middelbare scholen over genderidentiteit

Het is niet vanzelfsprekend dat je jezelf man of vrouw noemt. In 2022 en in 2023 zijn er in heel Drenthe events waar leerlingen en jongeren met verschillende genderidentiteiten met elkaar het open gesprek aangaan.

Lees verder

Opdrachten.

Kennisbank.

Nieuwsbrief.

Wij zijn gek op kennis delen en houden je graag op de hoogte met blogs, nieuws en projecten rondom actuele maatschappelijke thema’s. Ook de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je hier aan.

Volg ons.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X