Jeugd, onderwijs en arbeidsmarkt.

De jeugd heeft de toekomst. Zorg voor de jeugd, voor hun ontwikkeling, kansen en mogelijkheden is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen voor ouders en opvoeders, maar ook voor overheden en maatschappelijke organisaties. Voor de meeste jongeren verloopt het dagelijks leven soepel. Voor sommigen met vallen en opstaan. Goed zicht op de Groninger en Drentse jeugd is belangrijk voor adequate beleidsvoorbereiding en uitvoering. Wat zijn kwetsbare groepen jeugdigen? Waar bevinden zij zich? Hoeveel jeugdigen krijgen welke zorg? Welke opleiding volgt de jeugd en hoe is dat in vergelijking met de jeugd van heel Nederland?

Lees verder

CMO STAMM monitort via haar plan- en trendbureaufunctie de ontwikkelingen van de jeugd en onderwijs in Groningen en Drenthe. Zo gaat de Drentse Onderwijsmonitor haar 11de jaargang in. Wij combineren dit inzicht met diepdoorleefde kennis over hoe je problemen voorkomt en aanpakt. Of het nu gaat om de ontwikkeling van jeugdbeleid, het bedenken van een sluitende aanpak rond het voortijdig schoolverlaten of het begeleid wonen van kwetsbare jongeren. We kennen de wereld van de jongeren én die van gemeenten, instellingen en rijksoverheden? "

Subthema's.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.

X