Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Jeugd, onderwijs en arbeidsmarkt.

De jeugd heeft de toekomst. Zorg voor de jeugd, voor hun ontwikkeling, kansen en mogelijkheden is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen voor ouders en opvoeders, maar ook voor overheden, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. Voor de meeste jongeren verloopt het dagelijks leven soepel. Voor sommigen met vallen en opstaan. Goed zicht op mening van de Groningse en Drentse jeugd is belangrijk voor adequate beleidsvoorbereiding en uitvoering.

CMO STAMM monitort de ontwikkelingen van de jeugd en onderwijs in Drenthe, met de jaarlijkse Drentse Onderwijsmonitor. Daarnaast wordt de mening van jongeren op verschillende thema’s bevraagd via het jeugdpanel en worden jongeren betrokken bij het zoeken van oplossingsrichtingen voor geconstateerde problemen. Op basis daarvan worden beleidsadviezen opgesteld. Wij combineren dit inzicht met diepdoorleefde kennis over hoe je problemen voorkomt en aanpakt. Of het nu gaat om de ontwikkeling van jeugdbeleid, het bedenken van een sluitende aanpak rond het voortijdig schoolverlaten of het begeleid wonen van kwetsbare jongeren. We kennen de wereld van de jongeren én die van gemeenten, instellingen en rijksoverheden?

Subthema's.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X