Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Jeugd, onderwijs en arbeidsmarkt.

De jeugd heeft de toekomst. Zorg voor de jeugd, voor hun ontwikkeling, kansen en mogelijkheden is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen voor ouders en opvoeders, maar ook voor overheden en maatschappelijke organisaties. Voor de meeste jongeren verloopt het dagelijks leven soepel. Voor sommigen met vallen en opstaan. Goed zicht op de Groninger en Drentse jeugd is belangrijk voor adequate beleidsvoorbereiding en uitvoering. Wat zijn kwetsbare groepen jeugdigen? Waar bevinden zij zich? Hoeveel jeugdigen krijgen welke zorg? Welke opleiding volgt de jeugd en hoe is dat in vergelijking met de jeugd van heel Nederland?

CMO STAMM monitort via haar plan- en trendbureaufunctie de ontwikkelingen van de jeugd en onderwijs in Groningen en Drenthe, o.a. met de jaarlijkse Drentse Onderwijsmonitor. Wij combineren dit inzicht met diepdoorleefde kennis over hoe je problemen voorkomt en aanpakt. Of het nu gaat om de ontwikkeling van jeugdbeleid, het bedenken van een sluitende aanpak rond het voortijdig schoolverlaten of het begeleid wonen van kwetsbare jongeren. We kennen de wereld van de jongeren én die van gemeenten, instellingen en rijksoverheden?

Subthema's.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X