Jeugd, onderwijs en arbeidsmarkt

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt.

De jeugd heeft de toekomst. Vindt de schoolgaande jeugd straks een goede plek op de arbeidsmarkt? Zijn er voldoende stageplekken voorhanden? Hebben bedrijven voldoende aanbod van goed geschoolde jongeren? Wij willen komen tot een goede aansluiting tussen het onderwijs en de vraag naar personeel in de markt. Doet u mee?

Deel deze pagina.

Lees verder

CMO STAMM helpt u bij het zoeken naar mogelijke oplossingsrichtingen voor uw gemeente en uw regio. Voor een effectieve aanpak van de mismatch tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is geen blauwdruk te geven. De aanpak van bijvoorbeeld de opgelopen jeugdwerkloosheid is bij uitstek een regionale kwestie. Wij ondersteunen u op maat. """

Uitgelicht.

Duitse studenten ontdekken zorgtechnologie in Drenthe

De zorgsector van de toekomst vraagt om een flexibele en duurzame arbeidsmarkt.

Lees verder

Leven lang leren leidt tot betere kansen op arbeidsmarkt

Mbo-opgeleiden op niveau 2 of 3 hebben soms moeite om passend werk te vinden en te houden. Robotisering en automatisering vormen een bedreiging. Om aan het werk te komen en te blijven is het van belang dat overheden regiodeals sluiten.

Lees verder

Gelijke kansen voor iedereen op de stagemarkt?

Een belangrijk deel van de studenten met een niet-westerse achtergrond heeft geen vertrouwen in gelijke kansen op de stagemark

Lees verder

Groot onderzoek naar schoolkeuze Drentse kinderen // DvhN 17-11-2016

Steeds meer Drentse basisschoolleerlingen gaan naar het vmbo en minder naar het vwo dan landelijk.

Lees verder

Kennisbank.

Nieuwsbrief.

Wij zijn gek op kennis delen en houden je graag op de hoogte met blogs, nieuws en projecten rondom actuele maatschappelijke thema’s. Ook de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je hier aan.

Volg ons.

© 2017 CMO STAMM - Disclaimer

X