Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Jeugd, onderwijs en arbeidsmarkt

Kwaliteit onderwijs.

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. De kwaliteit van onderwijs is van veel zaken afhankelijk. Daarbij is bereikbaarheid en divers aanbod belangrijk. Voldoende en goede leerkrachten en docenten zijn van belang. Goede onderwijsresultaten voor taal- en rekenen in het basisonderwijs en goede slaagresultaten in het voortgezet onderwijs. Het gaat ook om door- en opstroommogelijkheden en passende schooladviezen. Maar kwalitatief onderwijs is ook een veilige omgeving creëren voor je leerlingen. Sociale en maatschappelijke vaardigheden bijbrengen.

De Drentse Onderwijsmonitor volgt trends en ontwikkelingen en maakt inzichtelijk hoe het op tal van aspecten is gesteld met de kwaliteit van het onderwijs in onze provincie. Het heeft op verschillende momenten geleid tot initiatieven om die kwaliteit te verbeteren. Zo is het Kwaliteitsakkoord dat in 2010 werd gesloten tussen het Ministerie van OCW, de provincie, de gemeenten en de schoolbesturen belangrijk geweest. De ambitie om niet alleen de basiskwaliteit in de basisscholen op orde te hebben, maar de lat hoger te leggen, kon daarmee een impuls krijgen.

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Kansengelijkheid geen vanzelfsprekendheid

De kansenongelijkheid is toegenomen. Corona raakte kwetsbare kinderen extra hard. Leerlingen kregen bijvoorbeeld lagere schooladviezen.

Lees verder

Stuurgroep Onderwijs en Krimp Drenthe richt vizier ook op vo

Aanleiding In 2011, de tijd dat er in Drenthe sprake was van toenemende krimp in het primair onderwijs (po), is er een stuurgroep Onderwijs en Krimp Drenthe ingericht. Het rijk heeft geld beschikbaar gesteld zodat het onderwijs de uitdagingen op kon pakken die de krimp bood, in samenwerking met de gemeenten en provincie. De werkgroep

Lees verder

Feitenbladen met Drentse onderwijsgegevens

In aanvulling op het rapport Drentse Onderwijsmonitor 2016, zijn er nu feitenbladen beschikbaar per gemeente.

Lees verder

Van schooladvies naar schoolkeuze, ouderpeiling 2016 // Provincie Drenthe en Vereniging van Drentse Gemeenten

Rapport ‘Van schooladvies naar schoolkeuze’, met uitkomsten van een enquête onder ouders van oud-groep-8-leerlingen die nu in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs zitten.

Lees verder

Drentse ouders: hogerop kan altijd nog // DvhN 09-03-2017

In Drenthe en Groningen krijgen meer leerlingen dan landelijk een vmbo-advies. CMO STAMM onderzocht voor Drenthe hoe dat kan.

Lees verder

Prestatie in het voortgezet onderwijs

Zicht op prestaties in het voortgezet onderwijs. Haal meer uit uw leerlingenadministratie.

Lees verder

Nieuwsbrief.

Wij zijn gek op kennis delen en houden je graag op de hoogte met blogs, nieuws en projecten rondom actuele maatschappelijke thema’s. Ook de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je hier aan.

Volg ons.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X