Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Kwetsbare groepen.

Voor een aantal mensen is het niet vanzelfsprekend dat ze optimaal meedoet in onze samenleving. Denk aan GGZ cliënten, mensen met een licht verstandelijke beperking, verwarde personen en mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Zij kampen met problemen op diverse terreinen; zowel qua gezondheid (psychische problemen en/of verslavingen) als welzijn (isolement, ontbreken van sociale netwerk) en financieel (schulden, geen werk of dagbesteding, geen woning). Ondersteuning van deze kwetsbare groepen bij participatie en zelfredzaamheid in de wijk en het dorp, vraagt om een integrale aanpak op alle levensdomeinen. De gemeente heeft daarin een centrale rol.

CMO STAMM zet zich in voor een samenleving waarin iedereen er toe doet en iedereen meedoet. Wij benaderen vraagstukken consequent vanuit de wereld van de mensen waar het om gaat en de maatschappelijke paden die zij lopen: zwerfjongeren, kinderen in armoede, verwarde personen. Vanuit onze plan- en trendbureaufunctie brengen wij in kaart waar zich knelpunten voor doen en uitval dreigt. Vanuit dat inzicht gaan wij samen met de betrokken partners aan de slag. Wij weten als geen ander hoe je deze integrale vraagstukken praktisch aanpakt en hoe je bijbehorend proces vorm geeft. CMO STAMM beoefent de kunst om spelers bij elkaar te brengen die willen gaan voor een echte doorbraak, en echt het verschil willen maken in het leven van de mensen voor wie we het doen. Het helpt dat wij de wereld kennen van wonen, welzijn, zorg, veiligheid én die van gemeenten, doelgroepen en ketenpartners, instellingen en organisaties.

Subthema's.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X