Kwetsbare groepen

Vluchtelingen en migranten.

Op de vlucht voor geweld in je eigen land. Op zoek naar veiligheid en een toekomst in Nederland. Alleenstaande jongeren zijn daarbij een extra kwetsbare groep. Hoe kijken wij naar vluchtelingen en migranten? Wat doen wij om hen te helpen? Een heel actueel vraagstuk met uiteenlopende meningen.

Deel deze pagina.

Lees verder

CMO STAMM wil het draagvlak voor vluchtelingen en integratie van migranten vergroten. We werken aan het inzicht in feiten en cijfers. Wij gaan uit van kansen en mogelijkheden. Omdat we zien dat nieuwkomers in Nederland veel te bieden hebben. Samen met de MJD faciliteren wij het Kennisnetwerk Multicultureel Groningen dat zich inzet voor de integratie van nieuwe Nederlanders. Dit netwerk organiseert minimaal twee keer per jaar werkbijeenkomsten rond een actueel thema (www.multicultureel Groningen.nl). Daarnaast ondersteunen wij gemeenten, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij innovatieve projecten.

Uitgelicht.

Arbeidsbemiddeling vluchtelingen gaat beter

In 2017 zijn concrete stappen gezet om statushouders naar werk te begeleiden.

Lees verder

Jongeren vertellen over hun thuisland Syrië

Hoe is het voor Syrische vluchtelingen hier in Nederland? Op 14 maart heeft het Kennisnetwerk Multicultureel Groningen (KMG) een themabijeenkomst over vluchtelingen uit Syrië georganiseerd.

Lees verder

Gelijke kansen voor iedereen op de stagemarkt?

Een belangrijk deel van de studenten met een niet-westerse achtergrond heeft geen vertrouwen in gelijke kansen op de stagemark

Lees verder

Drenten over ‘Wie en wat is een Nederlander?’

In gesprek met ‘autochtone’ Drenten over Nederlanderschap en de positie die etnische minderheden hierin hebben.

Lees verder

Kennisbank.

Nieuwsbrief.

Wij zijn gek op kennis delen en houden je graag op de hoogte met blogs, nieuws en projecten rondom actuele maatschappelijke thema’s. Ook de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je hier aan.

Volg ons.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.

X