Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Leefbaarheid en krimp.

Hoe prettig een dorp of wijk is om in te leven, is van veel factoren afhankelijk. De bereikbaarheid en kwaliteit van voorzieningen spelen een rol, net als veiligheid en de aantrekkelijkheid van de woonomgeving. En welke invloed heeft krimp hierop? Ook belangrijk is de sociale cohesie: welke contacten hebben mensen met elkaar? En welke initiatieven ontplooien zij samen?

CMO STAMM verricht baanbrekend werk in het ontwikkelen van goede oplossingsrichtingen voor leefbaarheid en krimp. Dit doen wij door het creëren van bewustwording, het uitvoeren van onderzoek, visie- en strategieontwikkeling en het begeleiden van experimenten. Wij bieden gemeenten inzicht in de specifieke leefbaarheidsvraagstukken die in hun gemeente spelen, zodat zij gericht het gesprek met inwoners kunnen aangaan. En we begeleiden groepen bewoners die zelf aan de slag willen om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren. Zodat het hier in de toekomst minstens zo goed wonen is als nu. Dat geldt ook voor de aardbevingsgebieden waar de veiligheidsbeleving op het spel staat. Samen met het Rijk, partners in verschillende krimpgebieden en betrokken burgers werken we hard aan best practices op het terrein van wonen, voorzieningen, onderwijs, zorg, mobiliteit, veiligheid en werkgelegenheid. Relevant voor jou? Die kans is groot.

Subthema's.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X