Leefbaarheid en krimp

Ervaren leefbaarheid.

Hoe ervaren inwoners de leefbaarheid in hun dorp of wijk? Zijn Groningers en Drenthe tevreden met hun woonomgeving? Hoe zijn de sociale contacten? En hoe belangrijk vinden ze de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen? Hoe prettig mensen het vinden om ergens te wonen, hangt af van een veelheid aan factoren.

Deel deze pagina.

Lees verder

CMO STAMM monitort vanuit haar plan- en trendbureaufunctie de ontwikkelingen in Groningen en Drenthe. De leefbaarheidsmonitoren van Drenthe en Groningen en de brede uitvragen onder de burgerpanels van Groningen en Drenthe geven zicht op de ervaren leefbaarheid in de beide regio’s. Daarnaast voeren wij ook verdiepende onderzoeken op maat uit. Bijvoorbeeld in het kader van het Woon- en leefbaarheidsplan van de DAL-gemeenten."

Uitgelicht.

De gevolgen van bevolkingsdaling koninklijk besproken

CMO STAMM bij het symposium Depopulation: analyses and perspectives in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Lees verder

Samenvatting rapport ‘Regionale verschillen geduid’

In het voorjaar van 2016 verscheen de SCP-studie Overall rapportage sociaal domein 2015.

Lees verder

Opvallende verschillen in gebruik voorzieningen sociaal domein geduid

Welke verklaringen hebben experts voor het hoge zorggebruik van Groningers en Drenten? Een onderzoek van CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen in samenwerking met Platform 31. 

Lees verder

Tweede cultuurmonitor Emmen

Gemeente Emmen wil inwoners zoveel mogelijk de kans bieden om deel te nemen aan kunst en cultuur. Als Culturele gemeente Drenthe 2015/2016 heeft Emmen laten zien dat cultuur een inspiratiebron kan zijn.

Lees verder

Kennisbank.

Nieuwsbrief.

Wij zijn gek op kennis delen en houden je graag op de hoogte met blogs, nieuws en projecten rondom actuele maatschappelijke thema’s. Ook de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je hier aan.

Volg ons.

© 2018 CMO STAMM - Disclaimer

X