Leefbaarheid en krimp

Krimp en onderwijs.

Het mag niet uitmaken waar je wieg staat: ieder kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs op zijn/haar eigen niveau. De daling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs heeft grote gevolgen voor de organisatie van het basisonderwijs. Moet onze school sluiten? Hoe blijft goed onderwijs, ook in de toekomst, voor iedereen bereikbaar?

Deel deze pagina.

Lees verder

CMO STAMM biedt gemeenten, schoolbestuurders en professionals ondersteuning op verschillende fronten. We geven helder inzicht in aantal verwachte leerlingen, de veranderingen en in de knelpunten. Op basis daarvan maken we gezamenlijk scherp wat nodig is in het primaire proces én in de secundaire processen. Zo kunt u de kwaliteit van uw onderwijs behouden of zelfs versterken. Ook geven we met de Onderwijsmonitor beleidsinformatie over de onderwijspositie en -prestaties van leerlingen.""

Uitgelicht.

Tweede voortgangsrapportage leerlingendaling

Op 28 oktober 2016 stuurde staatssecretaris Sander Dekker (OCW) zijn tweede voortgangsrapportage leerlingendaling naar de Tweede Kamer.

Lees verder

Wetsvoorstel ‘toekomstbestendig onderwijsaanbod’

Het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod regelt dat schoolbesturen verplicht worden om een regionaal spreidingsplan op te stellen.

Lees verder

Startnotitie regionale spreidingsplannen

De regionaal procesbegeleiders leerlingendaling in Drenthe, Jacob Bruintjes en Toke Slaman, komen in november 2016 met een startnotitie regionale spreidingsplannen.

Lees verder

Feitenbladen Drentse onderwijsmonitor 2015 gemeente Westerveld

Feitenblad met kerncijfers uit de periode 2010-2015, als onderlegger bij besprekingen en initiatieven ten behoeve van goed onderwijs voor kinderen.

Lees verder

Kennisbank.

Nieuwsbrief.

Wij zijn gek op kennis delen en houden je graag op de hoogte met blogs, nieuws en projecten rondom actuele maatschappelijke thema’s. Ook de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je hier aan.

Volg ons.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.

X