Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Overig nieuws

Krimp en onderwijs.

Het mag niet uitmaken waar je wieg staat: ieder kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs op zijn/haar eigen niveau. De daling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs heeft grote gevolgen voor de organisatie van het basisonderwijs. Moet onze school sluiten? Hoe blijft goed onderwijs, ook in de toekomst, voor iedereen bereikbaar?

CMO STAMM biedt gemeenten, schoolbestuurders en professionals ondersteuning op verschillende fronten. We geven helder inzicht in aantal verwachte leerlingen, de veranderingen en in de knelpunten. Op basis daarvan maken we gezamenlijk scherp wat nodig is in het primaire proces én in de secundaire processen. Zo kunt u de kwaliteit van uw onderwijs behouden of zelfs versterken. Ook geven we met de Onderwijsmonitor beleidsinformatie over de onderwijspositie en -prestaties van leerlingen.

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Stuurgroep Onderwijs en Krimp Drenthe richt vizier ook op vo

Aanleiding In 2011, de tijd dat er in Drenthe sprake was van toenemende krimp in het primair onderwijs (po), is er een stuurgroep Onderwijs en Krimp Drenthe ingericht. Het rijk heeft geld beschikbaar gesteld zodat het onderwijs de uitdagingen op kon pakken die de krimp bood, in samenwerking met de gemeenten en provincie. De werkgroep

Lees verder

Tweede voortgangsrapportage leerlingendaling

Op 28 oktober 2016 stuurde staatssecretaris Sander Dekker (OCW) zijn tweede voortgangsrapportage leerlingendaling naar de Tweede Kamer.

Lees verder

Wetsvoorstel ‘toekomstbestendig onderwijsaanbod’

Het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod regelt dat schoolbesturen verplicht worden om een regionaal spreidingsplan op te stellen.

Lees verder

Startnotitie regionale spreidingsplannen

De regionaal procesbegeleiders leerlingendaling in Drenthe, Jacob Bruintjes en Toke Slaman, komen in november 2016 met een startnotitie regionale spreidingsplannen.

Lees verder

Feitenbladen Drentse onderwijsmonitor 2015 gemeente Westerveld

Feitenblad met kerncijfers uit de periode 2010-2015, als onderlegger bij besprekingen en initiatieven ten behoeve van goed onderwijs voor kinderen.

Lees verder

Nieuwsbrief.

Wij zijn gek op kennis delen en houden je graag op de hoogte met blogs, nieuws en projecten rondom actuele maatschappelijke thema’s. Ook de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je hier aan.

Volg ons.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X