Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Transformatie sociaal domein.

Steeds meer wordt zelfredzaamheid van burgers verwacht. De gevolgen daarvan voor burgers, overheid en instellingen zijn groot. Het betekent dat een fundamenteel andere aanpak voor welzijn en zorg noodzakelijk is. Met minder middelen en meer flexibiliteit samen bouwen aan creatieve oplossingen. De transformatie vraagt om een nieuw samenspel. Dit zodat mensen in hun kracht komen, meer eigen verantwoordelijk krijgen en burgers zelf initiatief nemen.

CMO STAMM adviseert burgers, gemeenten en instellingen bij deze uitdagende veranderopgave. We zien volop kansen bij het aanboren van de eigen kracht van burgers. Maar willen ook de grenzen van deze kanteling voor kwetsbare burgers bewaken. Daar blijft een steuntje in de rug nodig. Omdat ook de kwetsbare burger net als ieder ander recht heeft op een goed leven en optimale participatie.

Subthema's.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X