Transformatie sociaal domein.

Steeds meer wordt zelfredzaamheid van burgers verwacht. De gevolgen daarvan voor burgers, overheid en instellingen zijn groot. Het betekent dat een fundamenteel andere aanpak voor welzijn en zorg noodzakelijk is. Met minder middelen en meer flexibiliteit samen bouwen aan creatieve oplossingen. De transformatie vraagt om een nieuw samenspel. Dit zodat mensen in hun kracht komen, meer eigen verantwoordelijk krijgen en burgers zelf initiatief nemen.

Lees verder

CMO STAMM adviseert burgers, gemeenten en instellingen bij deze uitdagende veranderopgave. We zien volop kansen bij het aanboren van de eigen kracht van burgers. Maar willen ook de grenzen van deze kanteling voor kwetsbare burgers bewaken. Daar blijft een steuntje in de rug nodig. Omdat ook de kwetsbare burger net als ieder ander recht heeft op een goed leven en optimale participatie."

Subthema's.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.

X